Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T20:04:14+02:00
Geografia Holandii

Holandia jest niewielkim, ale gęsto zaludnionym państwem w zachodniej Europie, położona nad Morzem Północnym. Stare powiedzenie mówi, że "Bóg stworzył świat, a Holandię stworzyli Holendrzy".

Mieszkańcy tych ziem musieli kawałek po kawałku swojego kraju wydzierać morzu. Te od wieków usiłuje wedrzeć się w głąb lądu, który wykazuje stałą tendencję do zapadania. Otaczane tamami tereny osuszano przy pomocy wiatraków. Powstawały w ten sposób położone poniżej poziomu morza poldery.

Dziś aż 25% powierzchni kraju zajęte jest przez depresje. Najniżej położony jest polder Księcia Aleksandra (6,7 m p.p.m.). Tereny wyniesione do 1 m n.p.m. stanowią natomiast aż 35%.

Holandia jest zatem krajem wybitnie nizinnym. Jej średnia wysokość nad poziom morza wynosi 10 m. Jedynym obszarem wyżynnym jest wapienna Wysoczyzna Limburgii w południowo - wschodniej części państwa. Najwyżej na jej terenie wznosi się Vaalser Berg (321 m n.p.m.), który jest najwyższym punktem Holandii.

Duże obszary kraju, zwane Holandią Wysoką, zajęte są przez piaszczysto - żwirowe wzgórza polodowcowe. Najwyższe z nich to Torenberg (107 m n.p.m.).

Zachodnią część kraju zajmuje delta Mozy. W dolinie rzeki znajdują się liczne bagniska oraz torfowiska. W znacznym stopniu pokryte są trawą ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. Natomiast wybrzeże zajęte jest w znacznej części przez podłużne pasy piaszczystych wydm, sięgających 60 m wysokości. Pas ten stanowi naturalną ochronę polderów przed wdarciem się wód morskich. We wschodniej części wybrzeża leży pas Wysp Zachodniofryzyjskich.

Klimat Holandii należy do typu umiarkowanego morskiego, ciepłego. Średnia temperatura stycznia wynosi 1,7°C, natomiast w lipcu osiąga 17°C. Suma rocznych opadów wynosi 770 mm. Bardzo częstym zjawiskiem wiatr. Aż 360 dni uznawanych jest za wietrzne. Częste są także mgły i mżawki.

Państwo leży w dorzeczu trzech rzek: Skaldy, Mozy i największego Renu, które w Holandii mają swe deltowe ujścia. Wszystkie są ważnymi europejskimi drogami wodnymi. W celu lepiej i sprawniej działającej komunikacji tymi szlakami, utworzono wiele kanałów śródlądowych, które łączą ze sobą wyregulowane odcinki tych rzek. Największymi kanałami są: Księżniczki Małgorzaty, Amsterdam - Ren.

Najbardziej rozpowszechnionymi elementami krajobrazu są rozległe pola tulipanów, które ciągną się wzdłuż dzisiejszego wybrzeża na północ od Hook of Holland aż po Alkmaar. Charakterystyczne są także poldery, kanały i wiatraki świadczące o ciągłej walce człowieka z przyrodą.
2 5 2