1. a)Oblicz ile cząsteczek i ile moli CO2 jest w pojemniku zawierającym 250g tej substancji?
b) Oblicz ile cząsteczek i ile moli wody jest szklance zawierającej 250g tej substancji?
3. Oblicz masę i objętość ( w normalnych warunkach) następującej ilości gazów:
a) 1,2 x 10(23) cz. tlenku siarki (IV)
b) 6,02 x 10(22) cz. tlenu
c) 1,5 x 10(21) cz. tlenku węgla (II)
4. W jakim stosunku stechiometrycznym (masowym, molowym, objętościowym) należy zmieszać
tlenek węgla (II) z tlenem, aby gazy te przereagowały całkowicie
5. W jakim stosunku stechiometrycznym (masowym, molowym, objętościowym) należy zmieszać wodór z tlenem aby gazy te przereagowały całkowicie?
6. Oblicz, ile (moli, gramów, dm(3)) chloru trzeba użyć do reakcji z wodorem, aby otrzymać 40 dm(3) chlorowodoru?
7. -----II---- tlenu powstanie w reakcji rozkładu 0,5 mola tlenku rtęci (II)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:40:46+02:00
1.
a)
1 cząsteczka - 44g
X - 250g
X=5,68 cząsteczki CO2

1 mola - 44g
X- 250g
X=5,68 moli

b)
1 cząsteczka wody - 18g
X - 250g
X=13,9 cząsteczek

1 mol - 18g
X - 250g
X= 13,9 mola wody

2.
a) 6,02 x 10 do 23 - 22,4dm3
1,2 x 10 do 23 - X
X=4,47 dm3

6,02 x 10 do 23 - 64g
1,2 x 10 do 23 - X
X=12,76 g

b) 6,02 x 10 do 23 - 22,4 dm3
0,602 x 10 do 23 - X
X=2,24 dm3

6,02 x 10 do 23 - 32g
0,602 x 10 do 23 - X
X=3,2 g O2

c)0,015 x 10 do 23 - X
6,02 x 10 do 23 - 22,4dm3
X=0,056 dm3

28 g CO - 6,02 x 10 do 23
X - 0,015 x 10 do 23
X=0,07g

4.
2CO + O2---> 2CO2
-w stosunku masowym
56g : 32g / przez 8
7g:4g
-w stosunku molowym
2:1
-w stos. objętościowym
44,8dm3 : 22,4dm3 / przez 22,4
2dm3:1dm3

5.
2H2 + O2--->2H2O
- w stos. masowym
4g:32g /przez 4
1g:8g
- w stos.molowym
2:1
-w stos. objętościowym
44,8dm3 : 22,4 dm3
2:1

6.
H2 + Cl2--2HCl

1 mol Cl - 44,8 dm3
X - 40 dm3
X=0,892mola

71g Cl - 44,8dm3
X - 40 dm3
X=63,39 g

22,4 dm3 Cl - 44,8dm3
X - 40 dm3
X=20 dm3

7.
2HgO--->2Hg + O2

2 mole tlenku rtęci - 1 mol O2
0,5 mola - X
X=0,25 mola O2

2 mole - 32g
0,5 mola-X
X=8g

2 mole - 22,4 dm3
0,5 mola - X
X=5,6dm3


4 4 4