1. Pole powierzchni bocznej stożka jest równe 50√2π dm², a tworząca ma długość 10√2π dm. Jaki kąt tworzy wysokość z tworzącą stożka?
2. Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 15 cm i 20 cm obraca się dookoła przeciwprostokątnej. Oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły.
3. Równoległobok o bokach 8 cm i 4 cm oraz kącie ostrym równym 30° obraca się wokół dłuższego boku. Oblicz pole i objętość otrzymanej bryły.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:33:14+02:00
Odpowiedź w załączniku
2 5 2