Zadanie1:
Suma cząsteczek elementarnych pierwiastka X wynosi 115,w tym jest 45 neutronów.Odszukaj pierwiastek.Podaj nazwe symbol licze atomowa i masową.
Zadanie2:
oblicz skład % mieszaniny izotopów galu,wiedząć że masa atomowa galu wynosi 69,72u a jądra atomowe tych izotopów zawierają 38 neutronów i 40 neutronów.
Zadanie3:
Pewien pierwiastek E składa się z izotopów 10E i 11E. Zawartość 10E wynosi 35% a 11E 65%,Oblicz ile wynosi średnia masa atomowa pierwiastka.
Zadanie4:
Okres połowniczego zaniku pierwiastka wynosi 5 dni,a jego masa poczatkowa 16g.Ilu gramów tego pierwiastka rozpadnie się po 15 dniach.
Zadanie5:
Zderzenie czasteczki alfa(L) z jądrem uranu 238 przekształca go w pluton-241.Zapisz równanie reakcji jądrowej podanej w postaci uproszczonej: ⁷⁰Zn(indeks górny 70)(p:?)⁷⁰(znowu indeks górny 70) Ga
Zadanie: Izotop uranu-236 uległ 4 przemianom alfa i jednej beta- (beta minus) przechodzacw izotop innego pierwiastka.Napisz równanie tych przemian.Podaj jaki izotop powstał.
Zadanie6:
W wyniku rozpadu promieniotwórczego izotopu radu Ra(indeks górny 228,dolny 88) powstało jądro izotopu ołowiu Pb(górny 212, dolny 82).Okresl ile czasteczek alfa i beta (minus) zostało qypromieniowanych.
POMOCY>>>>POMOCY>>>>>POMOCY!!!!! mam to na jutro...chociaz poratujcie paroma zadaniami....POMOCY!!

1

Odpowiedzi

2009-11-04T15:38:59+01:00
Zad. 1

115- 45= 70
70/2= 35
35- liczba elektronow i liczba protonow

szukany pierwiastek Br- brom
liczba masowa braomu: 80
liczba atomowa: 35

zad.3

x= (35%*10+65%*11)/100%= 10,65- tyle wynosi średnia masa atomowa pierwiastka E

zad.4

16 g--- 0 dni
8 g--- 5 dni
4 g--- 10 dni
2 g--- 15 dni

Odp. Po 15 dniach ulegnie rozpadowi 14 g pierwiastka.

zad.5, 6- w zalaczniku :)