Proszę o przetłumaczenie na polski. i o sprawdzenie ! :**
DAM NAJ :)

.:Zakopane was established with King Batory's act of 1578 and was granted municipal rights in 1933. There are 30.000 permanent inhabitants in Zakopane. The TATRA mountains cover the area of 785 square km but only 1/5 of the total area belongs to Poland. The highest peak is Mt Gerlach at 2.654 m asl (Slovakia) and the highest Polish peak is Mt Rysy (2.499 m asl). The Tatras are divided into three distinct parts: the Western Tatras, High Tatras and the Bielanske Tatras. The TATRA NATIONAL PARK was established in 1954, and it covers the area of 21.164 hectares and there are about 250 km of marked hiking trails (the colours of the trails do not correspond to the difficulty scale of those). The most characteristic animals are chamois (the symbol of the Tatra National Park) and marmots. There are also brown bears, wolves, foxes, deer, otters and lynxes living in the forests.
.:ZAKOPANE AT ITS MOST BEAUTIFUL

1

Odpowiedzi

2010-04-12T20:11:12+02:00
Zakopane było o ustalonej pozycji z królem Batorym akt 1578 i był przyznanymi miejskimi prawami w 1933. W Zakopanym jest 30.000 stałych mieszkańców. Tatrzańskie góry pokrywają obszar z 785 kwadratowy km ale jedyny 1 / 5 z całkowitego obszaru należy do Polski. Najwyższy szczyt jest Mt Gerlach przy 2.654 m asl (Słowacja) i najwyższy polski szczyt jest Mt Rysy (2.499 m asl). Tatry są podzielone na trzy wyraźne części: Zachodnie Tatry, Wysokie Tatry i Bielanskie Tatry. Tatrzański Park Narodowy był uznany w 1954, i to zajmuje obszar 21.164 hektarów i tam właśnie mają 250 km oznaczanego podciągania podąża tropem (kolory szlaków nie korespondują ze skalą trudności z te). Najbardziej charakterystyczne zwierzęta są kozicą (symbol Tatrzańskiego Park Narodowego) i świstaki. Tam są również niedźwiedziami brunatnymi, wilkami, lisami, jeleniem, wydrami i rysiami żyjącymi w lasach. .: ZAKOPANY JEGO NAJPIĘKNIEJSZY.