Odpowiedzi

2009-11-04T15:17:12+01:00
Telewizor pp drugiej obniżce kosztuje 836.4 zł

1200-100%
x -18%

=984zł i taki sam sposób tylko inne dane i wychodzi nam 836.4zł
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T15:17:39+01:00
18% × 1200 = 18/100 × 1200 = 216zł
1200- 216= 984zł

15% × 984 = 3/20 × 984 = 738/5 = 147.60 zł
984zł - 147,60zł = 836,40 zł

Odp. Telewizor po obniżce kosztuje 836,40 zł
2009-11-04T15:20:16+01:00
Telewizor po obniżce kosztuje 836,4 zł
1200zł-18%=984zł 18%=216zł
984zł-15%=836,4 15%=147,6 zł