Odpowiedzi

2010-04-12T20:11:50+02:00
Uczę się języka francuzkiego ponieważ :
-chcę jechać do Francji a tam język urzdowy jest francuzki
-chcę pracować jako tłumaczka języka francuzkiego
-chcę pracować jako przewodnik we Francji
-moim marzeniem zawsze było nauczyć się tego języka
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T20:15:04+02:00
-Znajomość języka francuskiego
to opanowanie języka Unii
Europejskiej i kontaktów międzynarodowych
- Język francuski jest jednym
z oficjalnych języków Unii
Europejskiej; jest także
językiem roboczym NATO,
ONZ oraz Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego,
Międzynarodowego
Trybunału Sprawiedliwości,
Światowej Organizacji
Handlu, Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża oraz
innych organizacji tego typu.
- Znajomość francuskiego jest
nieodzowna w celu podjęcia
pracy w instytucjach europejskich
i międzynarodowych.
Znajomość języka francuskiego
to okno na świat
-Francuski jest językiem oficjalnym
w 32 krajach.
- Językiem francuskim
posługuje się 200 milionów
osób mieszkających na
pięciu kontynentach.
- Znajomość francuskiego
otwiera dostęp do ponad 170
milionów serwisów internetowych
w tym języku.


Apprendre le français c’est
parler la langue de l’Europe et
des relations internationales
- La France est une des
langues officielles ou
langues de travail de l’ONU,
l’OTAN, ou de l’Union
européenne, mais aussi
du Comité international
olympique, de la Cour
internationale de justice, de
l’Organisation mondiale du
commerce, de la Croix rouge
internationale, etc.
- La maîtrise du français
est nécessaire pour
entreprendre une carrière
dans les organisations
européennes et
internationales.
Apprendre le français
c’est rester connecté
avec le monde
-32 Etats ont pour langue
officielle le français.
-200 millions de personnes
parlent le français sur les
cinq continents.
-Connaître le français
c’est avoir accès à plus
de 170 millions de pages
francophones sur internet