Odpowiedzi

2010-04-12T20:15:34+02:00
1952-
podpisanie umowy polsko-radzieckiej o budowie w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki.
– wprowadzenie w Polsce obowiązkowych kontyngentów na mleko.
1968
władze państwowe podjęły decyzję o zawieszeniu przedstawień Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka.
przeprowadzili demonstrację pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu "Dziady" w reżyserii Kazimierza Dejmka.
premiera filmu Żywot Mateusza.
utworzono Państwową Inspekcję Radiową.
1970
podniesienie bandery na 2 dużych ścigaczach okrętów podwodnych: "ORP Groźny" i "ORP Wytrwały".
zakończył się głośny "proces taterników" oskarżonych o kolportaż nielegalnych pism.
zmarł Leonid Teliga. Pierwszy polski żeglarz, który samotnie opłynął świat na jachcie "sy Opty".

2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:20:06+02:00
1952 - uchwalenie nowej konstytucji i zmiana nazwy państwa na Polską Rzeczpospolitą Ludową
1968 - wystąpienia studentów na UW
1970 - strajki w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu
1976 - strajki w Radomiu, Ursusie, Płocku i powstanie Komitetu Ochrony Robotników
1978 - wybór na papieża Karola Wojtyły
1979 - pierwsza wizyta Jana Pawła II w Polsce
1980 - strajki w Lublinie, Mielcu i Świdniku + porozumienie między rządem i strajkującymi + rejestracja NSZZ "Solidarność"
1981 - wprowadzenie stanu wojennego, pierwszym sekretarzem PZPR zostaje Jaruzelski, delegalizacja "Solidarności"
1983 - zniesienie stanu wojennego
1984 - porwanie i zamordowanie ks. Popiełuszki
1988 - utworzenie Komitetu Obywatelskiego
1989 - obrady Okagłego Stołu, wybory do tzw. sejmu kontraktowego zakończone sukcesem "Solidarności", premierem zostaje Mazowiecki, na miejsce PRL powstaje Rzeczpospolita Polska
5 4 5
2010-04-12T20:33:46+02:00
1952-22 lipca – uchwalono tzw. stalinowską konstytucję. Przyjęto m.in. nowa nazwę państwa PRL, zniesiono urząd prezydenta, zastąpiony Radą Państwa. Po raz pierwszy w historii, ustanowiono Warszawę stolicą Polski.
1968-rozpoczęły się obrady V Zjazdu PZPR
1970- między rządami RFN a PRL podpisano układ o normalizacji wzajemnych stosunków i uznanie granicy zachodniej Polski
1976-powstał Komitet Obrony Robotników (KOR
1978-I Krajowa Konferencja PZPR
1979- zjazd SPATiF wybrał Gustawa Holoubka ponownie na prezesa.
1980-strajki lipcowe objęły około 81 tys. osób w 177 zakładach pracy
1981-"Solidarność" pragnęła stworzyć instytucję społecznej kontroli polityki gospodarczej rządu; sprzeciw władz. Rząd powołał wojskowe terenowe grupy operacyjne dla kontroli sprawności administracji.
1983-władze rozwiązały ZLP
1984-odbyły się wybory do rad narodowych
1988-polskie centrum PEN wznowiło działalność.
1989-pierwsze wybory nieoficjalnie