Napisz pytanie i odpowiedz na nie ;0
Daje naj ;):):***

My dog sleeps in my bedroom <nie>

They gat up at six o'clock <nie>

My sisters love music <tak>

We work at home <tak>

You want a burger <nie>

He brushes his teeth every morning <tak>

I go to school on the bus

Prioszę o krótkie odpowiedzi

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:42:16+02:00
Does your dog sleep in your bedroom?
No, he doesn't

Do they get up at six o'clock?
No, they don't

Does your sister love music?
Yes. she does

Do you work at home?
Yes, we do

Do you want a burger?
No, I don,t

Does he brush teeth every morning?
Yes, he does

Do you go to school on the bus?
Yes, I am
lub
No, I don't