Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:21:44+02:00
Wyróżniamy rodzaje baz danych:

a) Kraków - przewodnik multimedialny
Informator na CD-ROM w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej). Umożliwia zapoznanie się z historią i zabytkami Krakowa oraz z biografiami najsławniejszych artystów, wybitnych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i sławnych krakowian. W poszukiwaniach pomaga indeks zawierający wszystkie informacje jakie znajdują się w przewodniku.

b) Multimedialna Encyklopedia Powszechna 1998
CD-ROM wydany przez Oficynę Wydawniczą Fogra. Encyklopedia składa się z sześciu głównych działów: A-Z, Galeria, Drzewo Wiedzy, Sławni Ludzie, Monumenty Świata oraz Pomoc. Wyszukiwanie można zawęzić do poszczególnych dziedzin wiedzy, regionów lub okresów czasu.

c) Polskie Wydawnictwa Ciągłe
Baza tworzona przez Bibliotekę Narodową. Zawiera opisy czasopism polskich przekazywane do Międzynarodowego Systemu w Paryżu (ISSN). Biblioteka posiada opisy z lat 1701-1994. Zbiór zawiera 8278 opisów. Baza jest udostępniana na komputerach w lokalnej sieci w programie Micro ISIS.

d) Słownik Wyrazów Obcych i Zwrotów Obcojęzycznych: z almanachem 1998
Autorem słownika jest Władysław Kopaliński. CD-ROM zawiera ok. 20 tys. haseł zgromadzonych według kryterium praktycznej użyteczności. Jest rozbudowany o cytaty i zwroty obcojęzyczne, przysłowia i złote myśli. Morfemy słowotwórcze i elementy terminologii naukowej, podane jako osobne hasła, umożliwiają orientację w znaczeniu terminów. Wersja elektroniczna umożliwia łatwiejsze dotarcie do informacji poprzez indeks i hipertekstowe połączenia. Można też usłyszeć prawidłową wymowę słów.

e) Wydawnictwa Niezależne
Bibliograficzna baza będąca elektronicznym odpowiednikiem bibliografii o tym samym tytule wydawanej przez Bibliotekę Narodową. Zawiera opisy książek wydanych w Polsce w drugim obiegu w latach 1976-1989. Baza jest dostępna w sieci lokalnej BG w programie Micro ISIS.