1)Siła F działajaca na klocek o masie m przesunela go po podłodze ruchem jednostajnym na odległość s. Siła F tworzy z poziomem kąr alfa. Współczynnik tarcia między klockiem, a podłoga wynosi f. Praca wykonana przez siłe F wynosi.(tylko odpowiedz)

2) Jesli dwa jednoimienne naelektryzowane ciała zbliżają się do siebie , to energia potencjalna takiego układu: wzrasta, nie zmienia sięę czy maleje??(tylko odpowiedz )

3)Ciało poruszające sie po poziomej powierzchni z predkością początkową Vo zatrzymuje się po przebyciu drogi s . Współczynnik tarcia ciała o tę powierzchnię jest równy??
(+ obliczenia )

4) Ciało puszczono swobodnie z punktu A . w punkcie B, leżącym na wysokości h=5m, ciało ma predkosc v= 10m/s. odległość punktu a od ziemi wybosi ?? (+obliczenia)

5) Stalowa kula spada swobodnie z wysokosci 2m a posadzkę i przy odbiciu traci 30% energii kinetycznej. po odbiciu wzniesie sie na wysokosc ?? (+obliczenia)

6)Aby podnieść ciało o masie m=20kg na wysokosc 10m z przyspieszeniem a=0,5m/s 2, nalezy wykonac prace rowna ?? (+obliczenia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:31:48+02:00
1.
W=F*s*cosα

2.Potencjalna nie zmienia się

3.
Wypadkowa równa jest tarciu

Fw=T
ma=mgf
f=a/g


Vk=0
Vk=Vo-at
Vo=at
a=Vo/t

t=(pierwiastek)2s/a
a=Vo/t

a=Vo/(pierwiastek)2s/a=Vo²/2s

f=Vo²/2sg -wpółczynnik


4.

W punkcie A
E=mgH
W punkcie B
E=mV²/2+mgh

mgH=mV²/2+mgh /:m

H=(V²/2+gh)/g=10m


5.
H=2m

0,7mgH=mgh /:mg

h=0,7*2=1,4m

6.
Fw=ma

ma=F-mg
F=ma+mg
F=20*0,5+20*10=210N

W=F*s
W=210*10=2,1kJ
2 4 2