Odpowiedzi

2010-04-12T20:26:27+02:00
15cm=1,5dm
10cm=1dm
0,6l=0,6dm
1/8=0,125
1,5dm*1dm*0,6dm=0,9dm³
0,125-0,9dm³
1 - x
x=0,9dm³*1/0,125=7,2dm³ - pojemność wazonu
7,2dm³/1,5dm/1dm=4,8dm - wysokość wazonu
p=2(1,5dm*1dm)+2(1,5dm*4,8dm)+2(1dm*4,8dm)=2*1,5dm²+2*7,2dm²+2*4,8dm²=3dm²+14,4dm²+9,6=27dm²

odp.Pojemność wazonu wynosi 7,2dm³, wysokość 4,8dm, a pole 27dm².
2010-04-12T20:29:53+02:00
1.Do wazonu w kształcie prostopadłościanu o podstawie 15 cm x 10 cm wlano 0,6 l wody, wypełniając go do 1/8 wysokości,Jaka jest całkowita pojemność wazonu?.Jaką wysokość ma ten wazon?.Oblicz jego pole powierzchni całkowitej.

V=abH

V=0,6dm³
a=15cm=1,5dm
b=10cm=1dm

0,6dm³=1,5dm*1dm*H
1,5dm²*H=0,6dm³ |:1,5dm²
H=0,4dm - wysokość, do jakiej sięga woda

0,4dm*8=3,2dm

Pp=2ab+2aH+2bH
Pp=2*1,5dm*1dm+2*3,2dm*1dm+2*3,2dm*1,5dm
Pp=3dm²+6,4dm²+9,6dm²
Pp=19dm²
2010-04-12T20:42:58+02:00
V=abH
0,6l=1/8vIIx8
v=4,8l

4,8l=15x10xH H=4,8/150 H=0,32(cm)
Pc=2ab+2aH+2bH=2(15x10)+2(15x0,32)+2(10x0,32)=300+9,6+6,4=300+16=
=316(cm²)

odp. objetosc wazonu wynosci 4,8l, wysokosc 0,32cm, a pole calkowite 316cm²