Odpowiedzi

2010-04-12T20:28:26+02:00
Cerkiew prawosławna, Kościół prawosławny – druga co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów chrześcijan[2], głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem.[3]

Cerkiew uważa siebie za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół założony przez Jezusa Chrystusa i jego apostołów blisko 2 tysiące lat temu. Składa się ona z licznych Cerkwi lokalnych nazywanych autokefaliami, które pozostają ze sobą w jedności dogmatycznej. Każda lokalna autokefaliczna cerkiew jest rządzona przez Święty Sobór Biskupów pod przewodnictwem patriarchy, metropolity lub arcybiskupa. Pierwsze honorowe miejsce wśród przywódców lokalnych cerkwi zajmuje patriarcha Konstantynopola, ze względu na dawną pozycję Konstantynopola jako stolicy imperium.
2010-04-12T20:29:33+02:00
Kościół katolicki:
chrzest przez polanie głowy
komunia pod jedną postacią (chleba)
na czele Kościoła stoi papież sprawujący władzę nad wszystkimi wiernymi na świecie; jest także następcą Piotra
K.k uznaje, iż Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna

Kościół prawosławny
chrzest przez 3-krotne zanurzenie w wodzie
komunia pod 2 postaciami- chleba i wina
zakaz oddawania czci rzeźbom, udzielania odpustów
nie uznają czyśca, Niepokalanego Poczęcia i Wniebowstąpienia NMP, prymatu papieża, dogmatu jego nieomylności
religia ma w każdym kraju oddzielną władzę