Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T20:10:31+02:00
Gatunek muzyki bardzo cichy można o nim powiedieć bass Jazz powstał na drodze złożonego, wielofazowego procesu, w którym można wyróżnić etap rozwoju afrykańskiej muzyki ludowej i inkorporacji do niej elementów muzyki amerykańsko-europejskiej, wyodrębniania się gatunków muzycznych stanowiących źródła jazzu (negro spirituals, plantation songs, blues, ragtime) oraz krystalizowanie się nowego nurtu muzycznego w końcu wieku XIX. początkowa historia jazzu w polsce zaczeła sie w latach 20-30 Pod koniec lat 50. wystąpiła fala zbliżenia między jazzem a muzyką poważną, określana jako „trzeci nurt” – należeli do niego Gunther Schuller, Karlheinz Stockhausen, Ornette Coleman, John Coltrane i Albert Ayler.Ballroom dance
Big band
Mainstream
Brytyjskie jazzowe zespoły taneczne (Britsh dance bands)
Jazz kontynentalny (Continental jazz)
Jazzowe zespoły taneczne (Balroom dance)
Eksperymentalny big band (Experimental big band)
Jive
Nowoczesny big band (modern big band)
Orkiestralny jazz (Orchestral jazz)
Big band progresywny (Progressive big band)
Jazz progresywny (Progressive jazz)
Swing retro (Retro swing)
Society dance band
Sweet bandsBebop
Wokaliza (Vocalese)
Swing
Standardy hard bop (Hard bop standards)
Hard bop
Modal jazz
Neo-bop
Post-bop
Cool jazz (Cool)
Jazz Zachodniego Wybrzeża (West Coast jazz) itd