Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:53:05+02:00
Hymn o miłości

Nawet gdybym zrozumiał wszystkie języki świata i z każdym mógł porozmawiać, a miłości bym nie miał, byłbym pusty i bezwartościowy.
Gdybym poznał wszystkie tajemnice świata i znał dzień końca i początku i byłbym najwierniejszym sługą, a miłości bym nie miał, byłbym nikim.
I gdybym oddał wszystko ubogim, a swoje ciało wystawił na pośmiewisko, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
Prawdziwa miłość jest cierpliwa, zawsze przebaczy ukochanej osobie.
Miłość nie zazdrości sukcesów,
nie chce być podziwniana i zauważana,
potrafi upokorzyć się przed ukochanym,
nie jest miłością fizyczną,
dzieli się wszystkim co posiada i nie dopomina się o swoje.
nie trwa w gniewie i żalu
nie uznaje tego, co niesprawiedliwe,
lecz cieszy się ze szczęścia drugiej osoby.
Znosi najdalsze rozłąki i największe cierpienie.
ufa ukonanemu i pokłada nadzieję w nim,
wytrzyma każdy cios.
Trwa zawsze i nigdy nie przeminie.
Nie jest jak wiedza, która w krótce zniknie z naszej głowy albo jak umiejętności, których nasze ręce już nie będą w stanie wykonać.
[...]
wokół nas wciąż trwa wiara, nadzieja i miłość. Każda z nich jest tak samo ważna, ale tą, która nigdy nie przeminie jest własnie milość.
43 2 43