Wiedząc że w reakcji spalania 1 czasteczki;
1.alkanu powstaje 6 czasteczek tlenku wegla(4)
2.alkenu powstaje 7 czasteczek czadu
3.alkinu powstaje 9 atomow wegla
wypisz wzor sumaryzny strukturalny rownania reakcji spalania całkowitego i niecalkowitego

1

Odpowiedzi

2010-04-12T23:32:54+02:00
1) *C6H14 + 19/2 O2 = 6 CO2 + 7 H2O - heksan C6H14
*2 C6H14 + 19 O2 = 12 CO2 + 14 H2O spalanie całkowite
*2 C6H14 + 13 O2 = 12 CO + 14 H2O spalanie półcałkowite
*2 C6H14 + 14 O2 = 12 C + 14 H2O spalanie niecałkowite

2)* C7H14 + 7 O2 = 7 CO + 7 H2O - hepten C7H14 spalanie półcałkowite
*2 C7H14 + 21 O2 = 14 CO2 + 14 H2O spalanie całkowite
*2 C7H14 + 14 O2 = 14 C + 14 H2O spalanie niecałkowite

3) *C9H16 + 4 O2 = 9 C + 8 H2O - nonyn C9H16 spalanie niecałkowite
*C9H16 + 13 O2 = 9 CO2 + 8 H2O spalanie całkowite
*2 C9H16 + 17 O2 = 18 CO + 16 H2O spalanie półcałkowite
wzory w załączniku