Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:23:22+02:00
Działalność gospodarcza - forma aktywności przedsiębiorców działających na rynku.
Przykłady: przedsiębiorstwa komunalne

Mikroprzedsiębiorstwo - w myśl art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, to przedsiębiorstwo, w którym co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

• zatrudniono średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

• osiągnięto roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.
Przykłady: zakład wulkanizacyjny, łódź zajmująca się rybołóstwem