Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie i podaj ich nazwy.

wapień ----1----> wapno palone -----2----> wapno gaszone -----3; piasek-----> krzemian wapnia

liczby i "piasek" -nad strzałkami

1.........................................; .......
2.........................................; .......
3.........................................; .......

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T23:09:50+02:00
1) wapień→wapno palone→wapno gaszone
a) prażenie wapienia(zachodzi w wysokiej temperaturze):
CaCO₃ → CaO + CO₂
węglan wapnia( wapień)→tlenek wapnia (wapno palone) + dwutlenek węgła

b)gaszenie wapna:
CaO + H₂O→Ca(OH)₂
tlenek wapnia + woda→wodorotlenek wapnia(wapno gaszone)

2)stapianie SiO₂ i CaO
piasek→krzemian wapnia
SiO₂ + CaO→CaSiO₃ (lub CaO×SiO₂)
dwutlenek krzemu (piasek) + tlenek wapnia→krzemian wapnia
6 4 6