Charakterystyka obozu rewoucjonalistów i arystokratów w Nie-Boskiej Komedii. przedstawiciele dowódzcy, cele środowisk,cele przywódzców, metody działań, Pankracy o Henrku,Henryk o Panukracym,środowisko obozu charakterystyka postawa sytuacji. pilne na dzisiaj

1

Odpowiedzi

2010-04-12T21:43:04+02:00
Do rewolucjonistów należeli głównie chłopi, lokaje, słóżba i inni przedstawiciele klas pracujących, kobiet wyzwolonych, które służą rewolucjonistą pracą jak również ciałem. Dużo osób wśród nich to Przechrzty, czyli Żydzi, którzy przeszli na chrześcijaństwo.przywódcy rebeliantów są pełni wiary, ze po wygranej walce wszystko co zrobili zostanie im zapomniane i wybaczone.w miejsce rządów arystokracji chcą wstawić demokrację, na której czele stoi na razie Pankracy.

Obóz arystokracji to ludzie, którzy zapomnieli o dawnych ideałach, swoich poglądach, o postawie jaką powinni reprezentować. Roztrwonili swój majątek wydając go na przyjemności. Stracili także swoje tytuły. Przedstawicielem jest Mąż-Hrabia Henryk.

Pankracy jest traktowany jako uosobienie zła, ma tzw. imię znaczące, które oznacza "wszechwładny". jest człowiekiem bez przeszłości- nie ma herbu, rodziny. pozwala mu to podejmować decyzje, które są destrukcyjne dla historii. Bez trudu manipuluje innymi. Jest oschły i pyszny. Ludzie mu poddani ze strachem wykonują jego rozkazy.

Hrabia Henryk to typ nieszczęśliwego poety, którego omamia i jednocześnie pogrąża widmo Dziewicy. Zostawia własne dziecko i żonę, którą kochał. Jest Wrażliwy, ma wybujała wyobraźnię, pogrążony w skrajnym egotyźmie.

Pankracy obiecuje Mężowi-w zamian za zrezygnowanie z dalszej walki- zachowanie majątku i godności szlacheckiej. Hrabia oburza się, traktójąc jego słowa jako obraźliwe. Mówi, że Pankracy gardzi ludem, którym rządzi.Mąż mówi tez, że jego poddani, owszem, odbiegają od ideału, ale twierdzi, że to wszystko ulegnie zmianie. Jego rozmówca oskarża przodków arystokracji o morderstwa, cudzołóstwa, przekupstwo itp. Gdy opuszcza komnatę Hrabiego rzuca przekleństwo na Orcia i Męża.
8 3 8