1 zadanie :
Oblicz, ile gramów żelaza zużyto w reakcji syntezy do otrzymania 65g chlorku żelaza(III).
2 zadanie :
Oblicz, ile gramów węgla potrzeba do przeprowadzenia reakcji z 72g tlenku miedzi(I). Produktami tej reakcji chemicznej są metaliczna miedź i tlenek węgla(IV)
3 zadanie :

1

Odpowiedzi

2010-04-12T20:55:36+02:00