Odpowiedzi

2010-04-13T14:59:24+02:00
In the future I would like to be a psychotherapist. It might not be very well paid job but at least I'll do what interests me. I love helping people, talk to them, give you an idea for a solution to their problem. That allows me to help them makes me smile.
A psychologist is a broad profession. Imposed on him a lot of things. One of them is working as it psychotherapist.It involves helping people solve their problems or disorders. You can also work with children and young people, supporting them, and try to understand the development process. An interesting activity, it seems to me to also work in various uniformed services, in a number of really interesting roles. And finally how you can work in business as employee human resources department of communication or marketing. The most important element of the course is a psychologist working with doctors in hospitals of seriously ill people, then the emotional support plays an important role. I can say that in addition to openness, communication skills and intelligence that are probably common to all, a psychotherapist must be reflected in empathy, high self-awareness, peace, respect of human curiosity and patience because the people who turn to me, do not change so quickly, and Yet to be understood and need anyone who requires it.a tu masz tłumaczenie po polsku :)

W przyszłości chciałabym zostać psychoterapeutą. Może nie jest do bardzo dobrze płatna praca ale przynajmniej będę robić to co mnie interesuje. Uwielbiam pomagać ludziom, rozmawiać z nimi, podawać pomysł na rozwiązanie ich problemu. To, że pozwalają mi im pomóc sprawia że się uśmiecham.
Psycholog to szeroki zawód. Nakłada się na niego wiele rzeczy. Jedną z nich jest praca jako psychoterapeuta.Polega ona na pomaganiu ludziom w rozwiązywaniu ich problemów lub leczeniu zaburzeń. Można również pracować z dziećmi i młodzieżą, wspierając ich, oraz starać się zrozumieć w procesie rozwoju. Ciekawym zajęciem, wydaje mi się także praca w różnych służbach mundurowych, naprawdę w wielu interesujących rolach. Jak i wreszcie można pracować w biznesie jako pracownik działu personalnego działu komunikacji lub marketingu. Najważniejszym elementem zajęć psychologa jest współpraca z lekarzami w szpitalach nad ciężko chorymi osobami, wtedy wsparcie psychiczne odgrywa istotną rolę. Mogę powiedzieć, że oprócz otwartości, komunikatywności i inteligencji które pewnie są wspólne dla wszystkich, psychoterapeuta musi wyrażać się empatią, dużą samoświadomością, spokojem, wielką ciekawością względem ludzi i cierpliwością ponieważ osoby, które się do mnie zwracają, nie zmieniają się tak szybko, a zrozumieć przecież należy i trzeba każdego, kto tego wymaga.