Wiosna Ludów 1848-1849

jakie były cele, najważniejsze wydarzenia, osiągnięcia, porażki, Polacy uczestniczący w walkach.

W państwach Włoskich, Monarchii Austriackiej i Węgrzech, Zaborze pruskim i austriackim.

Proszę o szybką odpowiedź ! :)) z góry dziękuję

1

Odpowiedzi

2010-04-12T21:05:28+02:00
Rewolucja w Wiedniu zaczeła się 13 marca 1848r. Przerażony żądaniami studentów i robotników , kanclerz Klemens Metternich , symbolizujący dotychczasowe reakcyjne rządy musiał udać się na emigrację do Anglii . Cesarz ustanowił nowy rząd , który ogłosił konstytucję . Powołano gwardię narodową i uwłaszono chłopów . We wrześniu rząd wycofał wprowadzone reformy i wybuchło powstanie . Po tygodniach powstańcy musieli skapitulować a Polak - generał Józef Bem przedostał się na węgry i wstąpił w szeregi powstańców węgierskich . Dwa dni po wybuch zamieszek w Wiedniu , 15 marca 1848r. rozpoczeło się powstanie na Węgrzech , które miało doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania autriackiego . Powołano parlament i niezależny od Austrii rząd , na którego czele stanął Lajos Kossuth . Wojska Austriackie zajeły stolicę kraju i przyłączyły węgry do austrii. W tym właśnie powstaniu został ranny Gen. Józef Bem .
W 1848r. rewolucja wybuchła w Królestwie Neapolu i Sycylii . Władcy chcieli stłumić rozruchy i wprowadziły reformy oraz konstytucję . Teraz Niemcy : w lutym 1848r.doszło do rozruchu w wielu miastach niemieckich . Dążono do uchwalenia reform politycznych , uchwalenia konstytucji i zwołania parlamentu . W marcu 1849r. parlament uchwalił konstytucję . cofnieto wszytskie reformy gdyż niemcy bali się Rosji oraz Austrii .
W zaborze austriackim jak i pruskim dążono do zniesienia cenzury i ogólnie wolności tak jak wyżej .


Mam nadzieję , że pomogłam i liczę na max .:D
3 5 3