1. Znajdź rozwinięcia dziesiętne ułamków:
a. 3/15
b. 12/11
c. 43/99
d. 5/8

2. Z jednego arkusza papieru można wydrukować 16 stron książki. Ile arkuszy papieru zużyto na wydrukowanie 2000 egzemplarzy książki liczącej 256 stron?

3. Wzdłuż alei o długości 120 m posadzono lipy. Ile drzew posadzono, jeśli odległości między drzewami wynoszą 8 m, a pierwsze drzewo posadzono w odległości 4 m od początku alei?

4. Ze sprzedaży biletów na przedstawienie w teatrze szkolnym wpłynęło 687,50 zł. Ile wynosił zysk ze sprzedaży, jeśli zespół poniósł wydatki: ogłoszenia 65,70 zł, uszycie kostiumów 364,80 zł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:59:28+02:00
1)
3/15= 0,2
12/11= 1,09(09)
43/99= 0,43(43)
5/8= 0,625
2)
2000x256=512000
512000/16=32000
3)
120/8+1(+1 ponieważ jedna jest ustawiona bliżej)=15+1=16
4)
Koszta:
65,70 + 364,80 = 430,50
Zysk:
687,50 - 430,50 = 257