Za każde zdanie przydzielane jest 4 pkt zdan jest 10 wiec za wszystkie zdobywasz całe 40 pkt !

Napisz poniższe zdania po angielsku.
Należy zastosować tak zwane Verb Patterns.

1.Powinieneś unikać opalania się.
2.Tata nie znosi palić chodząc.
3. Nie mam nic przeciwko pracy w firmie.
4.Dlaczego potrzebujesz zostać tu na dłużej.
5. Co chciałbyś zamówić.
6. Musimy zmierzyć szerokość mebli.
7. Mam nadzieję że odwiedzę cie za rok.
8. Rodzice wyjechali zapłacić za kolejny kurs.
9. Wole wydawać pieniądze na inne rzeczy.
10.Zaproponowali że zapłacą w innym terminie.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T21:40:01+02:00
10. They suggested that the pay at another time.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:44:00+02:00
1. You should avoid sunbathing.
2. Dad hates to smoke while walking.
3. I don't mind working in a company.
4. Why do you need to stay behind?
5. What would you like to order?
6. We need to measure the width of the furniture.
7. I hope to see you next year.
8. My parents left to pay for the next course.
9. I prefer to spend money on different things.
10. They suggested that they pay another date.