CZY KTOŚ BY MI TERAZ MÓGŁ POMÓC??;(
Na podstawie zadań 1 i 2 opracuj analogiczną tożsamość i powiedz jaka jest wartość jej lewej strony dLA dowolnej liczby naturalnej.
1)
Pomyśl jakąś liczbę naturalną(może to być liczba twoich lat) i dodaj do niej 8. sume pomnóż przez 2, a od otrzymanego iloczynu odejmij 6.
Następnie rożnicę podziel przez 2 i odejmij jeszcze liczbe pomyślaną na samym początku. A teraz uzasadnij dlaczego w wyniku tych wszystkich operacji otrzymałeś 5
2)
Monika wybrała pewna liczbę naturalną, potem dodała do niej 6 i całośc pomnożymy przez 3. od iloczynu odjęła wybrana liczbę i tak otrzymaną różnicę podzieliła przez 2. na koniec ponownie odjęła pomyślana liczbę. Jaką liczbę otrzymała Monika na wyniku przeprowadzonych operacji arytmetycznych.
Proszę o dokładne przeprowadzenie obliczeń;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:04:10+02:00
1)
Po kolei:
Pomyślana liczba to n. Dodajemy 8 i otrzymujemy:
n+8
Sumę mnożymy przez 2:
(n+8)*2 = 2n+16
Odejmujemy 6:
2n+16-6 = 2n+10
Dzielimy wynik przez 2:
(2n+10)/2=n+5
I na koniec odejmujemy pomyślaną liczbę:
n+5-n=5
Zostaje 5 :)
Więc niezależnie jaką liczbę pomyślimy zawsze wynik będzie równy 5.

2)
Po kolei:
Pomyślana liczba to n. Dodajemy 6:
n+6
Całość mnożymy przez 3:
(n+6)*3=3n+18
Odejmujemy pomyślaną liczbę:
3n+18-n=2n+18
Dzielimy przez 2:
(2n+18)/2=n+9
Znowu odejmujemy pomyślaną liczbę:
2+9-2=9
Niezależnie od n wynik będzie równy 9 :)