1. Oblicz jaka siła działała na spoczywające ciało o masie 10 kg, wiedząc, żę po 7 sekundach działania tej samej siły ciało uzyskało prędkość 21m/s. Oblicz pokonaną drogę.

2. Ciało o masie 100 kg wyhamowało w wyniku działania siły tarcia. Oblicz drogę hamowania, jeżeli współczynnik tarcia wynosił 1,5.

3. Ze spoczywającej łódki o masie 100 kg wyskakuje człowiek o masie 60 kg z prędkością 4m/s. Z jaką prędkościa łódka odpłynie od brzegu?

4. Do spoczywającej łódki o masie 100 kg wskakuje biegnący chłopiec o masie 60 kg z prędkością 4m/s. Z jaką prędkością łódka wraz z człowiekiem odpłynie od brzegu?


5. Ciało o masie 60 kg wzniesiono na wysokość 15m w czasie 20 sekund. Oblicz wykonaną pracę i moc.

7. Sportowy samochód o masie 1,5 tony rozpędzający się do prędkości 108km/h w czasie 5 sekund. Oblicz moc silnika i wykonaną pracę.

8. Oblicz ciśnienie na głębokości 5m pod wodą.

1

Odpowiedzi

2009-11-04T15:33:45+01:00
1. m = 10kg
t=7s
v końcowe = 21m/s
F = am = (v/t) m = 3m/s² * 10kg = 30N

2.m = 100kg
mi = 1,5
S = ?

3. m1 * v1 = m2 * v2
m1 - masa łódki
m2 - masa czlowieka
v1 - predkosc lodki
v2 - predkosc czlowieka

v1 = (m2*v2)/m1
v1 = (240 / 100 ) m/s² = 2,4 m/s

4.
m1 - masa łódki
m2 - masa czlowieka
v1 - predkosc lodki
v2 - predkosc czlowieka
v3 - prędkosc lodki z czlowiekiemk
m1*v1 = (m1+m2) *v3
v3 = (m1*v1)/ (m1 + m2)
v3 = 600 / 160 m/s = 3, 75 m/s

5. m = 60kg
h = 15m
t = 20s
P = W/t = (F*r)/t = (mg * h)/t = 450 Watów
W = (F*r) = 9kJ

6. t =5s
v = 108 km/h = 30m/s
m = 1500kg
P= F*v = amv = (v/t)mv = 6m/s² * 1500kg *30m/s = 2,7 MW
W = mv²/2 = 675 kJ

7.
P = phg = 1000kg/m³ *5m* 10m/s² = 50 kP