Odpowiedzi

2010-04-12T21:03:25+02:00
Tomek: hej Marek mógłbyś mi powiedzieć gdzie znajduje się komisariat policyjny?
marek: jasne ! znajduje się na ulicy Kayweh
tomek: HmYY. nie kojarze możesz mi bardziej wytłumaczyć
marek: idz prosto potem w prawo na skrzyżowanie w lewo a potem prosto , na przeciwko biblioteki znajduje sie komisariat
tomek : dzięki narek jesteś super. dozobaczenia w szkole
marek :cześć


Tom: Hey Mark could tell me where the police precinct?
marek: Clear! located on the street Kayweh
tomek: HmYY. You can not associate me more explanation
marek: go straight then right at the intersection on the left and then straight ahead, opposite the library there is a police station
Tom: Thanks narek you're super. See you at school
marek: hi
2010-04-12T21:05:05+02:00
A: Excese me, May I ask you something?
B: Of course. How can I help?
A: How can I get to the police station?
B: Go straight on and turn left at the next crossing.
A: Thank you very much. You've been a great help!
B: You're welcome.