Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T20:59:01+02:00
Odlitwa wiernych :
1.Módlmy się za naszego księdza Proboszcza ( imie i nazwisko )
który dziś przeżywa 40 lecie święceń kapłańskich aby Największy kapłan Jezus Chrystus napełniał go wiarą i prowadził do zbawienia
Ciebie prosimy....
2.Módlmy się o nowe powołania kapłańskie w naszej ojczyźnie , aby młode pokolenia Polaków doszły do Boga i jemu służyli .
Ciebie prosimy ....
4 2 4
2010-04-12T21:57:00+02:00
Módlmy się za kościół święty aby codziennie głosił słowo Boże ciebie prosimy
módlmy się za kapłanów w naszej parafi aby Bóg dbał o nich i chronił od pokus ciebie prosimy......
módlmy się za chorych i cierpiacych aby wtej ciężkiej drodze towarzył im Chrystus ciebie prosimy..
módlmy się za parafian którzy w przyszłym czasie dostąpią sakramentu 1komuni św, bierzmowania i ślubu aby mogli je docenić
módlmy się za nas samych aby miłosierny BÓG utrzmymał nas przy zdrowiu i naszych bliskich ciebie prosimy ...

powinno być nie mniej niz 5
5 2 5