Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T13:21:53+02:00
Frankreich ist ein Land, dessen Mutterland ist in Westeuropa, mit vielen überseeischen Gebiete auf anderen Kontinenten. Metropolitan Frankreich erstreckt sich vom Mittelmeer bis zum Ärmelkanal und Nordsee, vom Rhein und im Osten an den Golf von Biskaya im Westen. Französisch Menschen beziehen sich häufig auf ihr Land l'Hexagone (Sechseck) - Das kommt von der Form des französischen Mutterlandes. Frankreich grenzt an Belgien, Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Italien, Monaco, Andorra und Spanien. Überseeische Gebiete auch Grenze zu Brasilien, Surinam und die Niederländischen Antillen. Das Land ist auch mit Großbritannien durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal-Tunnel verbunden. Die Republik ist Französisch eine einheitliche demokratische Staat, in dem der Präsident eine wichtige Rolle spielt. Mont Blanc ist der höchste Berg in den Alpen und Europas, die gemeinhin als das Dach Europas. Das Massiv ist auf beiden Seiten der Französisch-italienischen Grenze entfernt. Loire ist der längste Fluss in Frankreich. Seine Länge beträgt 1020 km, ein Einzugsgebiet von 120,5 Tausend. km ². Loire-Source nimmt an den Hängen des Gerbier-de-Jonca im östlichen Teil des Massif Central und der Einmündung in den Golf von Biskaya in der Form der Mündung. Paris ist die Hauptstadt und größte französische Mutterland, im Herzen des Pariser Beckens, die Seine-Flusses. Die Stadt ist das Zentrum des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Landes.


Francja to państwo, którego część metropolitarna znajduje się w Europie Zachodniej, posiadające także zamorskie terytoria na innych kontynentach. Francja metropolitarna rozciąga się od Morza Śródziemnego na południu do kanału La Manche i Morza Północnego na północy, oraz od Renu na wschodzie do Zatoki Biskajskiej na zachodzie. Francuzi często nazywają swój kraj l'Hexagone (sześciokąt) – pochodzi to od kształtu Francji metropolitarnej. Francja graniczy z Belgią, Luksemburgiem, Niemcami, Szwajcarią, Włochami, Monako, Andorą i Hiszpanią. Terytoria zamorskie graniczą również z Brazylią, Surinamem i Antylami Holenderskimi. Kraj jest także połączony z Wielką Brytanią przez tunel pod kanałem La Manche. Republika Francuska jest unitarnym państwem demokratycznym, w którym ważną rolę odgrywa prezydent. Mont Blanc to najwyższy szczyt Alp i Europy, potocznie nazywany Dachem Europy. Masyw położony jest po obu stronach granicy francusko-włoskiej. Loara jest najdłuższą rzeką Francji. Jej długość wynosi 1020 km, a powierzchnia dorzecza 120,5 tys. km². Źródła Loara bierze w na stokach Gerbier-de-Jonc we wschodniej części Masywu Centralnego, a uchodzi do Zatoki Biskajskiej w postaci estuarium. Paryż to stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną. Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju.