Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:29:39+02:00
1) siarczan (VI)sodu- Na₂SO₄

a) 2 Na + H₂SO₄→ Na₂SO₄ + H₂
b) Na₂O + H₂SO₄→ Na₂SO₄ + H₂O
c) 2 NaOH + H₂SO₄→ Na₂SO₄ + 2 H₂O
d) Na₂O + SO₃→ Na₂SO₄
e) 2 NaOH + SO₃→Na₂SO₄ + H₂O

2) azotan(V)wapnia-Ca(NO₃)₂

a) Ca + 2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + H₂
b) CaO + 2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + H₂O
c) Ca(OH)₂ + 2 HNO₃→Ca(NO₃)₂ + 2 H₂O
d) CaO + N₂O₅→Ca(NO₃)₂
e) Ca(OH)₂ + N₂O₅→Ca(NO₃)₂ + H₂O

3)chlorek sodu-NaCl

a) 2 Na + Cl₂→ 2 NaCl
b) 2 Na + 2 HCl→2 NaCl + H₂
c) Na₂O + 2 HCl→2 NaCl + H₂O
d) NaOH + HCl→ NaCl + H₂O
e) 2 Na + MgCl₂→2 NaCl + Mg

4) fosforan V magnezu- Mg₃(PO₄)₂

a) 3 Mg + 2 H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂
b) 3 MgO + 2 H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂O
c) 3 Mg(OH)₂ + 2 H₃PO₄→ Mg₃(PO₄)₂ + 6 H₂O
d) 3 MgO + P₂O₅→ Mg₃(PO₄)₂
e) 3 Mg(OH)₂ + P₂O₅→ Mg₃(PO₄)₂ +3 H₂O

5) siarczek wapnia- CaS

a) Ca + S→CaS
b) Ca + H₂S→CaS + H₂
c) CaO + H₂S→CaS + H₂O
d) Ca(OH)₂ + H₂S→CaS + H₂O
e) 3 Ca + Al₂S₃→ 3 CaS + 2 Al