Odpowiedzi

2010-04-12T21:13:18+02:00
IABI = 15 cm to w takim razie to jest dolna podstawa, bo...
ICDI = 9cm to podstawa dolna

trapez prostokątny jest 'złożony' z trójkąta i prostokąta/kwadratu

więc,...
15cm - 9cm = 6cm ---> ramię trójkąta
wiemy że jest kąt 30°
trzeba skorzystać ze wzorów:
30° - x
60° - x√3
90° - 2x

nasza odległość jest naprzeciwko kąta 60°
a więc,...
30° = 2√3cm ---> równoznaczne z IADI
90° = 4√3cm ---> równoznaczne z IBCI

A teraz sumujemy...
Ob = 9cm+15cm+4√3cm+2√3cm = (24+6√3)cm
:)
2 3 2
2010-04-12T21:18:37+02:00
A√3 = 15-9
a√3=6
a= a√3=6 /:√3
a= 6√3/√3 * √3/√3 te ukośniki to kreski ułamkowe
a= 6√3/3 ten ukośnik to kreska ułamkowa
a= 2√3
2a=4√3
obw= IABI+IBDI+ICDI+IACI
obw= 9+4√3+16+2√5
obw = 25+ 6√8
4 1 4
2010-04-12T21:21:30+02:00
/AB/=15cm
/CD/=9cm
Obw=?
Obw=/AB/+/BC/+/CD/+/DA/
x=15-9
x=6cm
6=c√3/2
c√3=12/:√3
c=4√3
d=2√3
Obw=15cm+4√3cm+9cm+2√3cm
Obw=(24cm+6√3cm)
Obw=6(4+√3)cm
5 3 5