Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T14:51:03+02:00
Witaj :)
dane E=2,2*10^(-18)J, m(H)=1,007825u, c=3*10^(8)m/s,
szukane dm, dm%
-----------------------------------------------------------------------
Szukany deficyt masy dm związany jest z energią jonizacji E atomu H, czyli
energią tworzenia atomu H ze swobodnego protonu i swobodnego elektronu,
Równaniem Eisteina E = c2 *dm.
dm = E/c2 = 2,2*10(-18)J /9*10(16)m2/s2 = 2,44*10(-35)kg = 1,473*10(-8)u
Szukany deficyt masy wynosi 1,473*10(-8)u.

dm% = dm*100%/m(H) = 1,473*10(-8)u *100% /1,007825u = 1,5*10(-6)%
Deficyt masy stanowi 1,5*10(-6)% masy atomu H.

Semper in altum...............................pozdrawiam :)
2 3 2