Oblicz, zapisując wszystkie kolejne przekształcenia.
a)m₂ ze wzoru : m₁v₁=m₂v₂
b)t ze wzoru: P=W÷t
c)v ze wzoru: Ek=mv²÷2
d)r₂ ze wzoru: F₁r₁=F₂r₂
e)t ze wzoru: T=t+273
f)Δt ze wzoru: Q=mcΔt
g)R₁ ze wzoru: R=R₁+R₂
h)R₂ ze wzoru: ₁/R=₁/R₁+₁/R₂

Proszę pomóżcie jak najszybciej bo to jest na jutro.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:21:33+02:00
M1v1=m2v2
m2v2=m1v1:v2
m2=m1v1/v2

P=W/t
W/t=P*W
t=PW

Ek=mv^/2 *2
2Ek=mv2
mv2=2Ek:m
v2=2Ek/m

F1R1=F2R2
F2R2=F1R1:F2
r2=F1V1/F2

T=t+273
t+273=T
t=T-273

Q=mct
mct=Q:MC
t=Q/mc

R=R1+R2
R1+R2=R
R1=R-R2

1/R=1/R1+1/R2
1/R1+1/R2=1/R
1/R2=1/R-1/R1

2 5 2