Odpowiedzi

2010-04-12T22:05:32+02:00
Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) zajmuje Cześć archipelagu Wysp Brytyjskich, który liczy Okolo 5500 wysp, z Piotr Traczyk 140 żartem zamieszkanych. Od kontynentu oddziela ja Kanał La Manche, OD wschodu oblewają do wody Morza Północnego, OD Północy i do wody Oceanu Atlantyckiego zachodu. Terytoria zależne Wielkiej Brytanii do OD: Gibraltar (Europa), Bryt. Terytorium O. Indyjskiego i Św. Helena (Afryką), Anguilla, Bermudy, Bryt. Wyspy Dziewicze, Kajmany, Montserrat, Turks i Caicos (Ameryka Pn. I Środk.), Wraz z wyspami Falklandy Georgia Pd. i Sandwich Pd. (Ameryka Pd.) Pitcairn (Oceania). Jedyną Granice posiada lądową z IRLANDIA.
USTRÓJ Politycznego
Wielka Brytania dziedziczna monarchia parlamentarna do (Izba Gmin i Izba Lordów). Izba Gmin (House of Commons) żart co wybierana 5 Lat Ona żartem i na właściwym ciałem ustawodawczym. Izbę Lordów (House of Lords) tworzą przedstawiciele arystokracji oraz Biskupi Kościoła anglikańskiego. Wielka Brytania Nie Ma jednolitej Konstytucji. Jej funkcję Pełnia akty prawne z różnych epok. Głowa Panstwa żartem królowa Elżbieta II (od 1952r.), Która Stoi Na czele władzy wykonawczej i wspólnie z parlamentem sprawuje władzę ustawodawczą. Teoretycznie. Faktycznie pełni funkcje reprezentacyjne zaprzyjaznionych. Pokaż wiadomość głowa Kościoła anglikańskiego tez w Anglii. Władzę wykonawczą sprawuje rząd mianowany przez króla i odpowiedzialny PRZED parlamentem. Premierem OD 1997r. Pokaż wiadomość Tony Blair. System Polityczny żart dwupartyjny z Partia Konserwatywną i Partia Pracy. Działają także Polityczne ugrupowania mniejsze, m.in. Liberalni Demokraci, Szkocka Partia Narodowa Partia Narodowa oraz Walijska. Zas stolica żartem Londyn.
Sklada Się z 4 części: Anglii (46 hrabstw, Tym W 7 metropolitalnych, obejmujących Miejskie Duże aglomeracje), Szkocji (12 regionów, z Tego 3 wyspiarskie), Walii (8 hrabstw) i Irlandii Pn. (26 dystryktów, dawniej 6 hrabstw). Odrębny status go maja W. Normandzkie i Wyspa Man będące dependencjami (terytoriami zależnymi) Bryt Korony.
Powierzchnia: 244,1 tys. km2
Ludność: 58,8 mln mieszk. (2000)
Język urzędowy: angielski
Jednostka monetarna: funt szterling
Narodowe Święto: 8 Czerwca (oficjalne Obchody urodzin Królowej)
PKB Na osobę: 24700 euro
Ukształtowanie powierzchni. Budowa geologiczna i Rzeźba powierzchni Wielkiej Brytanii żart bardzo zróżnicowana; większą cześc powierzchni kraju stanowią góry i wyżyny. Fałdowania hercyńskie objęły G. Pennińskie, pd. Walię i PLW. Kornwalijski, my Wsch.. Anglii struktury paleozoiczne zbud. (gł. Z piaskowców, wapieni i granitów) pokrywa bardzo gruba warstwa wapieni i piaskowców osadzonych podczas transgresji mezozoicznych. W wyniku plejstoceńskich zlodowaceń, 4-krotnie ktoré objęły Wyspy Brytyjskie (maksymalny zasięg zlodowacenia do Doliny Tamizy), wykształciła Się Rzeźba polodowcowa, charakteryzująca Się występowaniem żłobów, cyrków i szerokich polodowcowych Dolin górach w, moren i sandrów - Na obszarach nizinnych. Najbardziej górzystym regionem Wielkiej Brytanii żartem Szkocja. Anglia, największa pod względem powierzchni Cześć Wielkiej Brytanii, żartem regionem wyżynno-górskim W części pn.-zach. i Wsch. Na nizinnym. i południu. Na Położone pn. Anglii granitowe i wulk. Pasma wzgórz Cheviot (wys. do 816 m) stanowi hist. Granice Szkocji i Anglii; Na pd.-zach. Wsch. Niziny. i pd. Anglii do mezozoiczna Płyta rozległa z licznymi synklinami, wypełnionymi osadami trzeciorzędu, pokryta gruba warstwą (zwł. Na Wsch.). Polodowcowych utworow. W Położona zach. części Wielkiej Brytanii Walia górzystym regionem żartem; większą cześc jej powierzchni stanowią stare masywy G. Kambryjskich (Snowdon, 1085 m) o szerokich i płaskich grzbietach Na pd. oraz o grzbietach ostrych, z dobrze wykształconą Rzeźba glacjalną, Północy na. Znaczną Cześć Irlandii Pn. zajmują góry, będące przedłużeniem masywów kaledońskich Szkocji. Wybrzeże Wielkiej Brytanii żartem silnie rozczłonkowane (dł. linii brzegowej przekracza 7500 km). Amplituda pływów u wybrzeży Wielkiej Brytanii wynosi: 14 mw Kanale Bristolskim, ponad 8 m Przy rz Ujściu. Mersey do Zat. Liverpoolskiej, ok. 6 m estuarium Tamizy i 1 m u m pn. wybrzeży Irlandii Północnej. Zróżnicowanie Budowy geol. Na wpływa różnorodność typów wybrzeży, przeważają klifowe Wybrzeża Strome, najwyższe zach na. PLW. Kornwalijskiego, gdzie Wysokość mor brzegu. przekracza 200 m; W Szkocji i pn.-zach. Anglii oprócz klifów występują Wybrzeża fiordowe, W Walii i nd PLW. riasowe Wybrzeża Kornwalijskim, my Wsch.. i pd. wyrównane Wybrzeża Anglii, akumulacyjne.

Klimat. Wyspiarskie położenie, powoduje, Ze Wielka Brytania ma klimat umiarkowany Ciepły, wybitnie Morski, MIMO W położenia szerokości geograficznej stosunkowo wysokich (Między 49 ° 58 '60 ° 45' N). Średnia temperatura. W styczniu wynosi -3 ° C Na pn.-zach., ok. 3 ° C Na pn.-Wsch.. i ok. 7 ° C Na pd.-zach., W lipcu OD 17 ° C W Basenie Londyńskim do 12-13 ° C Na pn. Szkocji. Opady sa obfite i występują W ciągu całego Roku, gł. W postaci deszczu; Średnia roczna suma opadów powyżej 3000 mm OD W górach Szkocji do 1000 mm W zach. Anglii i ok. 700 mm to Wsch.. Anglii, ok. Na 60% opadów przypada okres OD Października do Stycznia; najsuchszą pora żartem Roku wiosna, często występują mgły, W lecie wybrzeżu bd, zima i jesienią - w głębi wysp.

Gleby. W regionach górskich Wielkiej Brytanii występują żyzne gleby kamieniste malo i żwirowe: Bielice iluwialno-żelaziste W Szkocji, brun. wyługowane pn w. Anglii, Walii i Irlandii Pn.; W kompleksie z górskimi glebami bielicowymi i brun. powszechnie występują gleby torfowe. Obszary nizinne pokrywają żyźniejsze gleby brun. i płowe, powstałe Na iłach, glinach i piaskach pochodzenia gł. polodowcowego, Duże powierzchnie Wsch.. Anglii zajmują gleby oglejone, uformowane z Glin bezwęglanowych i Iłów.

Przyrody OCHRONA. Łączna powierzchnia obszarów podlegających ochronie częściowej (Parki krajobrazowe) i całkowitej (rezerwaty Przyrody, Parki nar.) wynosi 47 tys. km2, co stanowi ok. 19% pow. kraju. Większość z istniejących 10 parków nar. (7 w Anglii, 3 W Walii) utworzono 1951; największe z parków nar. to: Lake District (pow. ponad 2200 km2) W G. Kumbryjskich największym skupieniem górskich jezior z polodowcowych kraju w, Snowdonia (2170 km2) obejmująca pn. Cześć G. Kumbryjskich oraz Pembrokeshire Coast (1590 km2) W pd. Peak District i Walii (1404 km2) W pd. części G. Pennińskich. Najwięcej parków krajobrazowych założono W słabo zaludnionych górskich regionach Szkocji.
Wielka Brytania krajem wielonarodowościowym żartem, zamieszkanym przez 4 gł. grupy nar., zachowujące Wiele Przewodniczący etnicznych i kulturowych odrębności. Anglicy stanowią ok. 76% ogółu ludności, Szkoci - 9%, Irlandczycy - 4%, Walijczycy i - ok. 5%; W Szkocji, Walii i Irlandii Pn. Oprócz języka ang., sa używane celt Jeżyki. Się Liczba posługujących osob językiem szkoc., walijskim i irl. systematycznie maleje. Okolo 6% mieszkańców Wielkiej Brytanii, aby imigranci z eur Krajów. (Żydzi, Włosi, Polacy), z Azji (INDUSI - Wsrod ludności napływowej najliczniejsi, Pakistańczycy, Arabowie, Cypryjczycy), Afryki (gł. Wsch..) I Ameryki Środk. byl związany z rozpadem imperium Bryt. Od pocz. Lat 90. zwiększa Się liczba imigrantów z Hongkongu i RPA. Większość Brytyjczyków, aby chrześcijanie; 1.990 anglikanie (wyznawcy nar. Anglik Kościoła.) Stanowili 20,2% ogółu wierzących, prezbiterianie (członkowie Kościoła prezbiteriańskiego szkoc.) - 14,2%, katolicy (najliczniejsi W Szkocji i Irlandii Pn.) - 21, 4% ponadto, metodyści (5,3%) i baptyści (2,6%); Wsrod ludności napływowej dominują muzułmanie (10,9% ogółu wierzących), sikhowie (4,3%) i hindusi (1,5%); ok. 16% ludności hasła określa przynależności wyznaniowej. Postępujący przetwa starzenia Się społeczeństwa (ok. 19% ludności Wieku wagowych do 14 Lat, ponad 65 W Wieku Lata 15-64% i ok. 16 w Wieku% powyżej 64 lat - 1991), spowodowany przyrostem naturalnym żartem niskim i wydłużającym czasem Się Życia (mężczyźni 73 Lata, Kobiety 78 lat). W strukturze płci występuje liczebna przewaga nad mężczyznami Kobiet (104 Kobiet Na 100 meżczyzn). Wielka Brytania należy do najgęściej zaludnionych Krajów Europy; Średnia gęstość zaludnienia - 238 mieszk. Na km2 (1993). Rozmieszczenie ludności żartem b. nierównomierne, ponad Połowa ludności skupia Się Na obszarze środk. i pd. Anglii, gdzie gęstość zaludnienia przekracza 400 mieszk. Na km2, aw Basenie Londyńskim - ponad 1000 mieszk. Na km2; gesto zaludnione sa również Niz. oraz Środkowoszkocka pd. Walia, najsłabiej - wyludniające Się Regiony Górskie i wyspy Szkocji (Hebrydy, Szetlandy, Orkady) - poniżej 20 mieszk. Na km2. Struktura zatrudnienia ludności ulega stałym, powolnym zmianom; maleje zatrudnienie przemyśle w (zwł. ciężkim) i budownictwie (1980/91 z 35% czynnych zawodowo do 25%) oraz rolnictwie i rybołówstwie wagowych (z 2,5% do 2,0%) , natomiast usługach wzrasta w (z 54,7% do 64%), zwł. finansach, handlu i ubezpieczeniach. Rosnące bezrobocie (1990 - 7% czynnych zawodowo, 1994 - 9,3%) żart związane z recesją gospodarcza.
Wielka Brytania żartem krajem wysoko rozwiniętym, jedną z potęg GOSP. Świata, pod względem wartości produktu Krajowego brutto (941 mld dol. USA - 1993 r., 4% Świat produktu.) zajmuje 6 Miejsce w i Świecie 4 W Europie, po Niemczech, Francji i Włoszech. Brytania byla największą Przem Potęga. (Przemysł Bryt. Wytwarzał ok. Produkcji Świat 40%.) Handl. i mor. na Świecie. Gospodarkę Bryt. Duża koncentracja kapitału cechuje i Produkcji. Bank Anglii (zał. 1694, upaństwowiony 1946) oraz 4 Wielkie Banki Prywatne: Midland Bank, Lloyds Bank, National Westminster i Barclays Bank skupiają ponad 80% bankowych wkładów Wszystkich. Bryt Koncerny. należą do największych W Świecie, zwł. Royal holenderski Shell (bryt.-hol. Koncernu NAFT., Wartość obrotów 104 mld dol. - 1991, 2 Miejsce W Świeciu po General Motors), British Petroleum (branża NAFT., 58 mld dol.), Unilever (bryt.-hol . Koncernu żywnościowy, 41 mld dol.) oraz Imperial Chemical (chem Przemyślu.) i British Aerospace (lotn Przemyślu.). Struktura wytwarzania produktu Krajowego brutto żartem typowa rozwiniętych Krajów DLA, charakteryzuje Się b. małym udziałem rolnictwa (1,6% - 1992), stosunkowo dużym - Przemysłu (wraz z budownictwem 28,6%) i wysokim - Usług (69,8%), zwł. Finansów i handlu.

A TERAZ NA ANGIELSKI


UK (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), part of the British Isles archipelago, which has about 5,500 islands, of which 140 are inhabited. Separates it from the mainland, Channel Tunnel, east of the North Sea is surrounded from north and west by the Atlantic Ocean. Dependent from the UK: Gibraltar (Europe), Brit. Indian Territory and the Holy Father. Helena (Africa), Anguilla, Bermuda, Brit. Virgin Islands, Cayman Islands, Montserrat, Turks and Caicos Islands (North America. And center.) Falkland Islands and South Georgia islands. and the South Sandwich Islands. (South America.) Pitcairn (Oceania). The only land border with Ireland has.
Politics
Britain is a hereditary monarchy parliamentary (House of Commons and the House of Lords). The House of Commons (House of Commons) is elected every 5 years, and it is the legislative body. House of Lords (House of Lords) is composed of representatives of the aristocracy and the bishops of the Anglican Church. United Kingdom is not of the constitution. Perform its function acts from different eras. Head of State is Queen Elizabeth II (since 1952)., Who heads the executive branch, and together with the parliament exercises legislative power. Theoretically. Indeed, the main functions of a fully representative. He is also head of the Anglican Church in England. The executive power has the Government appointed by the king and responsible to parliament. Prime Minister since 1997. Tony Blair is. Two-party political system is the Conservative Party and the Labour Party. Operate with smaller political groupings, including The Liberal Democrats, Scottish National Party and the Welsh National Party. And capital is London.
It consists of 4 parts: England (46 counties, 7 metropolitan areas, including large urban areas), Scotland (12 regions, 3 of island), Wales (8 counties) and Ireland Mon. (26 districts, formerly 6 counties). Separate status to W. Channel and the Isle of Man which dependencjami (dependent territories) Crown Britain.
Area: 244.1 thousand. km2
Population: 58.8 million inhabitants. (2000)
Official language: English
Monetary unit: Pound Sterling
National Day: June 8 (Queen's official birthday celebration)
GDP per capita: 24,700 euros
Elevation. Geological structure and surface sculpture of the UK is very diverse, the greater part of the country are the mountains and highlands. Folding hercyńskie included G. Valais, pd. Wales and the peninsula. Cornish, in the east. England Palaeozoic structures (D zbud.. Of sandstone, limestone and granite) to pay a very thick layer of limestone and sandstone deposited during the Mesozoic transgression. As a result of Pleistocene glaciations, which covered a 4-fold the British Isles (the maximum range of glaciation to the Thames Valley), has developed glacial sculpture, characterized by the presence of żłobów, circuses and broad glacial valleys in the mountains, moraines and sandurs - in lowland areas. The most mountainous region in the UK is Scotland. England, the largest in terms of surface area of the UK, is a mountainous region in north-western part. and the eastern lowlands. and south. Located to the north. England granite and volcanoes. Cheviot range of hills (height of 816 m) is the hist. the border of Scotland and England in the north-west. Eastern lowlands. and pd. England is a broad plate with numerous synklinami Mesozoic, Tertiary sediments filled, covered with a thick layer (especially in the east.) Tracks glacial. Located in the west. Part of Great Britain Wales is a mountainous region, the greater part of its surface are the old Cambrian massifs G. (Snowdon, 1,085 m) with broad, flat ridges to the south. and the sharp ridges of glacial sculpture of well-educated, in the north. A significant part of Ireland Mon. occupy the top, which is an extension of Scotland Caledonian massifs. Coast of Great Britain is highly fragmented (the length of the coastline of more than 7500 km). Amplitude tides off the coast of Great Britain is 14 m at the Bristol Channel, more than 8 m at the mouth of the government. Mersey to the Zat. Liverpoolskiej, about 6 m in the Thames estuary, and 1 he mo. the coast of Northern Ireland. Different forms geol. affect the diversity of types of coasts, dominated steep cliffs, the highest in the west. Peninsula. Cornwall, where the amount of sea shore. exceed 200 m in Scotland and north-west. England, but the cliffs are the coast fjords, in Wales and the peninsula. Cornish Ria, in the east. and pd. England coast aligned, accumulative.

Climate. Insular position, means that Britain has a warm temperate climate, sea remarkably, despite the relatively high position in latitude (between 49 ° 58 'and 60 ° 45'N). The average temperature in January is -3 ° C on the north-west., About 3 ° C on the north-east. and about 7 ° C on the north-west. in July of 17 ° C in the London Basin to 12-13 ° C on Mon. Scotland. Precipitation is abundant and occur throughout the year, depth. in the form of rain, mean annual rainfall of above 3,000 mm in the mountains of Scotland to 1000 mm in the west. England and about 700 mm in the east. England, 60% of precipitation falls in the period from October to January; driest season is spring, often fog on the coast in summer, winter and autumn - in the depths of the islands.

Soil. In the mountainous regions of Britain are not very fertile soil rocky and gravelly: Bielice iluwialno-ferruginous, Scotland, brun. leached in the north. England, Wales and Ireland, Mo., In the complex of mountain soils and bielicowymi brun. commonly occur in peat soil. Areas covered by fertile lowland soil brun. and tawny, resulting in clays, clay and sand depth of origin. glacial; large areas of east. England take oglejone soil, formed from clay and silt bezwęglanowych.

Nature conservation. The total area of the partial areas to be protected (landscape parks) and total (nature reserves, parks nar.) Amounts to 47 thousand. km2, which represents approximately 19% of the area. country. Most of the existing 10 parks bunks. (7 in England, 3 in Wales) was created in 1951, the largest of the parks bunks. the Lake District (over more than 2200 km2) in G. Kumbryjskich with the greatest concentration of glacial mountain lakes in the country, Snowdonia (2,170 km2), covering the north. Part G. Kumbryjskich and Pembrokeshire Coast (1590 km2) in the south. Wales and the Peak District (1404 km2) in the south. Part G. Pennine. Most parks were established in sparsely populated mountainous regions of Scotland.
Britain is a multinational country, inhabited by 4 votes. nar group., retaining many ethnic and cultural differences. The English constitute about 76% of the total population, the Scots - 9% Irish - 4%, and Welsh - about 5% in Scotland, Wales and Ireland, Mo. In addition to the English language are spoken languages celt. The number of people speaking szkoc., Welsh and irl. steadily decreasing. Approximately 6% of UK residents are immigrants from countries eur. (Jews, Italians, Poles), Asian (Indians - the most numerous among the immigrant population, Pakistanis, Arabs, Cypriots), Africa (mainly Eastern) and Middle America. was linked to the collapse of empire, Britain. From the beginning. 90s increases the number of immigrants from Hong Kong and South Africa. Most British people are Christians, Anglicans in 1990 (the followers of bunks. Church Englishman.) Accounted for 20.2% of all believers, Presbyterians (members of the Presbyterian Church szkoc.) - 14,2%, Roman Catholic (most numerous in Scotland and Ireland, Mo.) - 21 4%, in addition Methodists (5.3%) and Baptists (2.6%) among the immigrant population is dominated by Muslims (10.9% of all believers), Sikhs (4.3%) and Indians (1.5%); approximately 16% of the population does not specify religious affiliation. Progressive aging of the population (about 19% of the population aged 14 years, over 65% aged 15-64 and about 16% aged over 64 years - 1991), is caused by low birth rate and lengthening the life time (males 73 years and women 78 years). The gender structure is the preponderance of women over men (104 women per 100 men). United Kingdom is one of the most densely populated countries in Europe with an average population density - 238 inhabitants. per km2 (1993). Population distribution is very uneven, with more than half of the population focuses on the measure. and pd. England, where the population density of more than 400 inhabitants. per km2, in the London Basin - more than 1000 people. per km2, are also densely populated lowlands. Środkowoszkocka and south. Wales, the least - wyludniające the mountain regions and islands of Scotland (Hebrides, Shetland, Orkney) - less than 20 inhabitants. per km2. The structure of the employed population is stable, slow to change; declining employment in industry (especially heavy) and construction (1980-91 to 35% of economically active to 25%) and agriculture and fisheries (from 2.5% to 2.0%) , while increases in services (from 54.7% to 64%), esp. Finance, trade and insurance. Rising unemployment (1990 - 7% of economically active, 1994 - 9.3%) is associated with economic recession.
Britain is a developed country, one of the powers of municipal use. world in terms of value of gross domestic product (941 billion dollars. USA - 1993, 4% of the world.) occupies 6th place in the world and 4 in Europe, after Germany, France and Italy. Britain was the greatest power ent. (Industrial Britain. Generate around 40% of the world.) Dist. and sea. in the world. The economy of Britain. characterized by high concentration of capital and production. The Bank of England (est. 1694, nationalized in 1946), and 4 big private banks, Midland Bank, Lloyds Bank, National Westminster and Barclays Bank are concentrated over 80% of all bank deposits. Corporations Britain. are among the largest in the world, esp. Royal Dutch Shell (bryt.-hall. Kerosenes group., Turnover value of 104 billion dollars. - 1991, 2nd place in the world after General Motors), British Petroleum (kerosenes industry., 58 billion dollars.) Unilever (bryt.-hall . food company, 41 billion dollars.) and Imperial Chemical (chem industry.) and British Aerospace (volatile industry.). The structure of manufacturing gross domestic product is typical for developed countries, characterized by a very small share of agriculture (1.6% - 1992), relatively high - industry (including construction 28.6%) and high - the services (69.8%) , esp. finance and trade.
Agriculture is of secondary importance in the economy of Britain., Agricultural production accounts for some 40% of domestic demand. Farmland covers 72.3% area. (1992). dominant form of land use are meadows and pastures, occupying about 40% area. England, over 60% of the area. Wales and Ireland, Mo. and 75% of the area. Scotland, the largest acreage of arable land is England (about 40% of area.). Dominate medium and large farms (55% of all households has an area of over 20 hectares and occupies nearly half the agricultural land). Agriculture Britain. has a high level of mechanization (1 tractor for 35 ha of agricultural land) and the specialization of production (farm, dairy, poultry, cereals, vegetables and others).. Farming provides about 60% of the value of agricultural production.; In mountainous regions, esp. Scotland, Wales and Mon. England, has developed a sheep (population approximately 29 million units - 1994), on the foothills and lowlands - cattle (about 12 million units) depth profile. dairy in south-east. England and Ireland, Mo. - Including pigs, commonly throughout the country - poultry. Intensive cultivation of cereals (19.7 million tons harvest, yields 64.5 quintals per 1 ha - 1994), depth. wheat (south-east. England), barley and oats, in addition to sugar beet (east England) and rape; around large RIA. intensive urban gardening, to the south. England - horticulture and fruit (strawberries, apples, pears). Coastal and dalekomor. catches of fish (mainly cod and herring) are 840 thousand. t (1992); depth. fishing ports: Hull, Grimsby, Fleetwood and Aberdeen.


MAM NADZIEJ ZE SIĘ SPODOBA:)
6 3 6