Wyciąg narciarski wciąga 100 osób o masie 75kg każda na wysokość 200m w czasie 1 godziny. Oblicz moc silnika , jeśli moc rzeczywista musi być dwukrotnie większa niż obliczona. Proszę o jak najszybsze rozwiązanie tego zadania. :) Dzięki :]]

1

Odpowiedzi

2010-04-12T21:32:21+02:00
Praca użyteczna wykonana przez wyciąg jest równa zmianie Ep 100 osób

n=100
m=75kg
h=200m
t=1h=3600s

ΔEp=W
W=n*mgh
W=100*75*10*200=15MJ

Z zadania wiemy że
P=2*W/t

czyli

P=2*15'000'000/3600=8,3kW