Odpowiedzi

2010-04-12T22:21:23+02:00
A)6x-4>x
6x-x>4
5x>4/:5
x>4/5

b)5x-9x(jest większe lub równe)-15/:15
-4x(jest większe lub równe)-15/:(-4)
x(jest mniejsze lub równe bo nastąpiła zmiana znaku)15/4
x(jest mniejsze lub równe)3,75
c)3x-27-8(3x-1)(jest większe lub równe)0/:12
3x-27-24x-8(jest większe lub równe)0
3x-24x(jest większe lub równe)27-8+0
-21x(jest większe lub równe)21/:(-21)
0(jest mniejsze lub równe bo nastąpiła zmiana znaków)0
d)15x-5-4x+2(jest mniejsze lub równe)x+1
15x-4x-x(jest mniejsze lub równe)5-2+1
10x(jest mniejsze lub równe)4/:10
x(jest mniejsze lub równe)0,4
e)8x-x-1<6x-2+4x
8x-x-6x-4x<1-2
-5x<-1/:(-5)
x>1/5

1 2 1