Odpowiedzi

2009-11-06T20:31:02+01:00
I have boarded on cycle 3 first case together year ago . I did not know else as it commutes on it. I was tested was tried to instruct < self-service store >. At last I exercised discipline imitate managevery long. I have crossed (have passed) ok. 10 Meters and I have run to ditch full water. There was terrible but at the same time fine because I has been instructed cycle jedździć. I love adventure it.
2009-11-06T21:50:47+01:00
Ciemno i zimno na dworze , tak zaczął się mój piątek 13. wstałam jak zwykle do szkoły i już po 45 minutach byłam gotowa do wyjścia. Jednak nie wszystko potoczyło się jak zawsze. już po wyjściu z domu zdałam sobie sprawę że nie odrobiłam matematyki, później to było już tylko gorzej. Pani z matematyki wzięła mój zeszyt i dostałam 1 . na następnej lekcji pani zaczęła mnie odpytywać niestety też dostałam jeden. z kolejnych przedmiotów było tak samo . w pewnym momencie usłyszałam krzyk i się... obudziłam . Zasnęłam na lekcjach w piątek 13.
Darkly and on court chill, my has been begun so friday 13. As usual I have stood up for school and I was ready after 45 minutes for exit already. However, everything it has been rolled as always not. I have passed after exit from house already case that I has not executed mathematics, there was later only worst already. You has taken my exercise book from mathematics and I have obtained 1. Unfortunately, one you on next lesson too begin I get test. There was from next objects just the same. I have heard cry in certain moment and. I have woken up. On lessons to friday 13 sleept.
2 3 2