Grupę działaczy PZPR,którzy dążyli do usunięcia Gomułki od władzy w latach 60.,nazywano:
A."puławianami"
B."rewizjonistami
C."Łupaszkami"
D."partyzantami"

2.Kiedy doszło do pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego po II wojnie światowej w Polsce?
A.W lipcu 1944r.
B.W grudniu 1948r.
C.W styczniu 1947r.
D.W maju 1946r.

3.Wydarzenia marcowe z 1968r.
A.rozpoczęły się z Poznaniu.
B.wywołane zostały przez podwyżkę cen produktów żywnościowych.
C.spowodowały nasilenie propagandy antysemickiej.
D.doprowadziły do usunięcia Gomułki ze stanowiska pierwszego sekretarza.

4.Proces szesnastu...
A.przeprowadzono w Moskwie.
B.był procesem Stanisława Mikołajczyka i innych działaczy PSL.
C.rozgrywał się w trakcie tworzenia PKWN.
D.zakończył się uniewinnieniem oskarżonych.

5.Wybierz prawdziwe zdanie.
A.W PRL-u powstało wiele nowych uczelni wyższych.
B.Na skutek cenzury zwalczono ostatecznie analfabetyzm w Polsce.
C.W powojennej Polsce władza zapewniała nauce i oświacie swobodny rozwój.
D.Cenzura w okresie PRL-u pozwalała na wyjaśnianie białych plam w historii Polski.

6.Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego PRL...
A.kierowane było przez Emila Fieldorfa.
B.nadzorowało czystki w PPS i Ludowym Wojsku Polskim.
C.współpracowało z organizacją Wolność i Niezawisłość.
D.realizowało plan pięcioletni.

7.Bolesław Bierut
A.został oskarżony o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne.
B.stał na czele Polskiej Partii Socjalistycznej.
C.był działaczem polskiego rządu w Londynie.
D.od 1947r. pełnił funkcję prezydenta Polski.

POMóżCIE!!;/
Będę to miała jutro na sprawdzianie..;/;/
BłagAm ..

2

Odpowiedzi

2010-04-12T21:30:28+02:00
1.d
2.c
3.d
4.a
7.d

Sorry że nie wszytko jeśli jakis błąd jest przepraszam bardzo//
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T21:41:46+02:00
1.nie wiem
2.C
3.A
4.A
5.A
6.C
7.D