Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T21:49:52+02:00
1. Oceń sytuację i zabezpiecz miejsce zdarzenia.
2. Zapewnij bezpieczeństwo sobie i poszkodowanemu:
-odizoluj poszkodowanego od trucizny
-poszukaj, czy w najbliższym otoczeniu znajdują się pojemniki z substancjami trującymi, jeśli są-zabezpiecz je.
3. Sprawdź czynności życiowe zatrutego (przytomność, oddychanie)
4. Wezwij pomoc specjalistyczną.
5. Zbierz informacje o przyczynie zatrucia, rodzaju trucizny, drodze jej wchłonięcia.
6. Przeprowadź rutynowe postępowanie ratujące życie:
-udrożnij drogi oddechowe
-wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową
7. Usuń niewchłoniętą substancję i zapobiec dalszemu jej wchłanianiu.
8. Pukaj obficie oczy w każdym przypadku podejrzanym o skażenie oczu:
-nakaż poszkodowanemu, by nie zamykał oczu
-pukaj wodą mniej więcej przez 15 min.
-nie stosuj żadnych preparatów chemicznych
-usuń okruchy wapna niegaszonego przed płukaniem
9. Zastosuj odtrutki
10. Chroń poszkodowanego przed wpływem warunków atmosferycznych
11. Zapewnij poszkodowanemu wsparcie psychiczne
12. Zabezpiecz resztki pokarmu, opakowania po tabletkach, wymiociny
13. Zapewnij poszkodowanemu dalszą pomoc