Odpowiedzi

2010-04-12T21:33:29+02:00
Średnica d= 60cm = 6dm
promień podstawy r = ½d = ½*6dm = 3dm
wysokość h = 1m = 10dm
objętość beczki V= ?
Rozwiązanie:
korzystamy z wzoru na objętość walca
V= πr²h = π*(3dm)²*10dm= π*9dm²*10dm= 90πdm³= 90π l
90π litrów wody to około 90*3,14 l ≈ 283 l
{1dm³ = 1 l, π≈ 3,14 }
Odp. W beczce o średnicy 60cm i wysokości 1m zmieści się
90π litrów wody {około 283 litrów}.
2010-04-12T21:34:54+02:00
60/2=30cm=3dm=r
1m=10dm=h
"pi"=3,14
v="pi"r2*h=3,14*9*10=282,6dm3=282,6l
2010-04-12T21:37:46+02:00
2r=60cm
H=1m=100cm

r=60cm:2=30cm
V=πr²*H=π*30²*100=90000π=90000*3,14=ok.282600[cm³]

1l=1000cm³, więc 1cm³=0,001l

282600cm³=282600*1cm³=282600*0,001l=282,6l