Odpowiedzi

2010-04-12T21:34:12+02:00
2010-04-12T21:35:23+02:00
Długość odcinka
|AB| = √(7-3)²+ (-1-2)² = √(16 + 9) = √25 = 5

B)
środek to średnia arytmetyczna xów i yków
S = (7 - 3 )/2, (2-1) / 2
S= (2, 1/2)