Odpowiedzi

2010-04-12T21:37:01+02:00
1 rys.
Vcalkowite = V graniastoslupa + Vstozka
Vgr = Pp × h = π4² x 5 = π16 x 5 = 80π
V stozka = 1/3 Pp h = 1/3 × π16 × 3 = 16π
V calkowite = 80π + 16π = 96 π

P calkowite gr = pole boczne + pole podstawy
pole boczne = 2π4 × 5 = 40 π
Pp = π16
P calkowite gr = 56 π
P calkowite stozka = 1/2 × 2π4 × 4 = 16π
Pole calkowite tej bryly = 56π + 16 π = 72 π

rys 2
Objetosc to beda dwie te bryly po obrocie trojkata + walec
V jednejbryly po obrocie trojkata - pole stozka
Pole stozka = 1/3 × 5 ×π5² = 125/3π
pole tego walca = π5² × 6 = 150π
Objetosc calej tej figury = 250/3π + 150π = 700/3π b

Pole calkowite - 2(2π5 × 1/2 × 5) + 2π5 × 6 = 50π + 60 π = 110 π

rys 3
Pp=πr²=64π

V=64π × 13=832π
Pb₁=2πr × h=2π × 8 × 13=208π
Pb₂=πrl=π × 8 × 10=80π
Pb=80π × 2+208π=368π
2010-04-12T21:44:14+02:00
1.Jak to obrucimy powstanie walec i stożek
dane
Walec
H=3
2r=3
r=1,5
stożek
l=5
H=3
podstawiasz do pola walca i pols tożka te dane
powinno wyjsć 5,40 pi

2.tu powstanie walec tdwa stożki zączone podstawami do walca
czyl wzór będzie taki
pi*r2+ pi * r *H +2 (pi * r * l)

dane
walca
H=6
2r=5
r=2,5
stożek
l=50 z pitagorasa
2r=5
r=2,5
I z objętością jest tak samo tylko podstawiasz wszystko do wzoru
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:52:19+02:00
A)Z twierdzenia Pitagorasa obliczmy promień:
3²+x²=5²
x=4

(Później Pole podstawy):Pp=4²π=16π
(Następnie objętość walca) V₁=16π*5=80π
(i objętość stożka) V₂=16π*1/3*3=16π

(sumujemy) V=16π+80π=96π

(Obwód podstawy) 2πr=2π*4=8π
(pole boczne walca) 8π*5=40π
(pole boczne stożka) πrl=π*4*5=20π

(sumujemy) 20π+40π+16π=76π

b)Pp= 25π
V₁=25π*6=150π
V₂=1/3*25π*5=125/3*π

Pb₁=2πr*h=2π*5*6=60π
Pb₂=πrl=π*5*5∫2=25∫2*π
Pb=50∫2*π+60π

c)Pp=πr²=64π

V=64π*13=832π
Pb₁=2πr*h=2π*8*13=208π
Pb₂=πrl=π*8*10=80π
Pb=80π*2+208π=368π


Liczę na najlepsze, ci wyżej nie mają 3 przykładu :]