Odpowiedzi

2010-04-12T21:36:08+02:00
Na początku:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (1 raz):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy):

Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2010-04-12T21:36:59+02:00
Początek:
Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo., Wierzę w Bog

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią - tak jak w różańcu:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. -tak jak w różańcu:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:20:48+02:00
Koronkę do Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się odmówieniem Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga Ojca (Skład Apostolski), następnie mówimy - Ojcze Przedwieczny ofirauję Ci ciało i krew, duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa - Na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego (na dużych paciorkach), na małych paciorkach odmawiamy - Dla Jego bolesnej Meki - Miej Miłosierdzie dla nas i świata całego - tak jak różaniec. Kończymy 3 krotnym powtórzeniem sekwencji "Święty Boże, Święty mocny, święty, a nieśmiertelnym zmiłuj się nad nami i nad całym światem", możemy dodać 3 krotne wezwanie Jezu Ufam Tobie, a także sekwencję - "O krwi i wodo, któraś wytrysła, jako zdroj miłosierdzia dla nas - zmiłuj się nad nami". Oczywiście an koniec czynimy znak krzyża.