Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T00:11:13+02:00
Amperomierze A1 i A2 połączone są równolegle, więc spadki napięć na ich oporach wewnętrznych muszą być jednakowe (z 2 prawa Kirchhoffa suma spadków napięć jest równa 0):
I1R1 = I2R2
I2 = I1R1/R2
I2 = 2 * 5 / 20 [A*Ω/Ω=A]
I2 = 0,5 A

Z 1 prawa Kirchhoffa wynika, że suma prądów w węźle jest równa 0, czyli suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających:
I = I1 + I2 = 2 + 0,5 = 2,5 A

Odp. 2,5 A