1. Rozwiązaniem równania 4(t-1)=t+5 jest liczba :
a) 2
b) 1
c) -1
d) 3

2. Liczba 3 spełnia równanie.
a) jedna trzecia x - 2 = 5 - dwie trzecie x
b) dwie piąte x + 2 = jedna trzecia (x+9)
c) x - 4 = 3 (2x + 5)
d) 4x + 2 = 5x - (x-1)

3. Które z podanych równań jest tożsamowościowe?
a) 4x - 3 = 3 - 4x
b) y + 2 = jedna trzecia (2y + 4)
c) 2x = 0
d) 3 (x+1) = 3x + 1

5. Parę równań równoważnych stanowią równania :
a) 3x = 9 i jedna trzecia x = 3
b) x + 1 = 1 i x + 2 = 2
c) x do potęgi drugiej = 4 i x = 2
d) x + 3 = 5 i x + 6 = 10

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:24:50+02:00