Odpowiedzi

2010-04-12T21:54:03+02:00
Vo=15m/s
S=50m
V=10m/s
f=?

S=Vot-at²/2

gdzie a=ΔV/t

S=Vot-ΔV*t/2

t=2S/(Vo-ΔV)
ΔV=5m/s

t=100/10=10s

a=ΔV/t
a=0,5m/s²
Fw=T
Fw=m*a
T=mgf
ma=mgf /:m
f=a/g=0,05 -współczynnik tarcia