Odpowiedzi

2010-04-12T21:50:09+02:00
Wiersz sylabiczny
wiersz regularny oparty na stałej liczbie sylab w wersach, o obowiązkowej średniówce w wersach dłuższych niż 8 sylab i stałym akcencie paroksytonicznym w klauzuli każdego wersu. Wymienione cechy zapewniają rytm poszczególnym wersom.

Wiersz sylabiczny odznacza się swobodą w komponowaniu związków między tokiem zdaniowym a wersowym. Tok przerzutniowy oraz rozmaitość układów wersowo-zdaniowych charakteryzują polski sylabizm od J. Kochanowskiego. Do dzisiaj jest to jedna z najczęstszych form wypowiedzi poetyckiej. Najczęściej spotykane formaty to: 8-zgłoskowiec, 11-zgłoskowiec (5+6) i 13-zgłoskowiec (7+6).
2010-04-12T21:50:39+02:00
Cytująć słowa wieszcza narodowego:
każda kolia złota jest jak garść złota
2010-04-12T22:18:38+02:00
Wiersz sylabiczny – wiersz mający równą liczbę sylab, akcent stały pada na przedostatnią sylabę wersu. W wierszu sylabicznym zdanie nie zawsze kończy się w wersie, występują średniówki. Najczęściej jest pisany 13-głoskowcem lub 11-głoskowcem. Wiersz sylabiczny można określić jako numeryczny, w którym podstawą miary jest ta sama liczba sylab. Akcent bywa strukturalny i występuje w klauzuli, rzadziej w średniówce.