Prozę o wypełnienie

----------------------------------------------------------------------------------------------
Pierwiastki tworzące wzór wzór nazwa związku
związek chem. sumaryczny stróktualny chem.
----------------------------------------------------------------------------------------------
N(III) i O(II)
---------------------------------------------------------------------------------------------- AlF3
----------------------------------------------------------------------------------------------
tlenek litu
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cl(V) i O(II)
----------------------------------------------------------------------------------------------
bromek cynku
----------------------------------------------------------------------------------------------
K-S-K
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cl2O7
----------------------------------------------------------------------------------------------
Cu(II) i C(I)
----------------------------------------------------------------------------------------------
Al2S3
----------------------------------------------------------------------------------------------
Pb=O
----------------------------------------------------------------------------------------------
Fe(III) i Br(I)
----------------------------------------------------------------------------------------------
tlenek chromu(VI)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSZĘ---------------------------------------------

2

Odpowiedzi

2010-04-12T22:25:07+02:00
N₂O₃-tlenek azotu (III)-(zbudowany z 2 atomów azotu i 3 atomów tlenu)

AlF₃-fluorek glinu- (atom glinu i 3 atomy fluoru)

Li₂O-tlenek litu-(2 atomy litu i atom tlenu)
Li-O-Li-wzór strukturalny

Cl₂O₅-tlenek chloru(V)-(2 atomy chloru i 5 atomów tlenu)

ZnBr₂-bromek cynku-(atom cynku i 2 atomy bromu)
Br-Zn-Br-wzór strukturalny

K₂S-siarczek potasu-(2 atomy potasu i atom siarki)
K-S-K-wzór strukturalny

Cl₂O₇-tlenek chloru (VII)-(2 atomy chloru i 7 atomów tlenu)

CuC₂-węglik miedzi (II)-(atom miedzi i 2 atomy węgla)
C-Cu-C-wzór strukturalny

Al₂S₃-siarczek glinu-(2 atomy glinu i 3 atomy siarki)

PbO-tlenek ołowiu-(atom ołowiu i atom tlenu)
Pb=O-wzór strukturalny

FeBr₃-bromek żelaza (III)-(atom żelaza i 3 atomy bromu)

CrO₂-tlenek chromu (IV)- (atom chromu i 2 atomy tlenu)
O=Cr=O-wzór strukturalny

Pozostałe wzory strukturalne w załączniku
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:52:38+02:00
Rozwiązanie w załaczniku
6 4 6