Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T22:12:30+02:00
1.Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
- Wzywa człowieka do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i do miłowania Go nade wszystko.
2.Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
- Zwraca uwagę na to, że prawdziwa cześć Boża płynie z głębokiego szacunku wobec Boga, którego imię jest świete
3.Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
- Zaleca święcenie niedzieli i innych dni świątecznych nakazanych przez uczestniczenie we Mszy świętej, powstrzymywanie sie od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci.
4.Czcij ojca swego i matkę swoją.
-Obejmuje wzajemne obowiązki dzieci i rodziców, a także reguluje stosunki między pełniącymi władzę a tymi, dla których dobra jest ona sprawowana.
5.Nie zabijaj.
- Bód nakazuje poszanowanie życia ludzkiego i godności człowieka oraz domaga się unikania wojny a obrony pokoju
6.Nie cudzołóż.
- Zobowiązuje do zachowania siebie w czystości dla partnera w przyszłym małżeństwie, szacunku dla zdolności przekazywania życia.
7.Nie kradnij.
- Zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźniego i wyrządzania mu szkody w jakichkolwiek sposób dotyczący jego dóbr.
8.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
-Nakazuje, aby chrześcijanin mówił zawsze prawdę i szanował dobre imię bliźniego.
9.Nie pożądaj żony bliźniego swego.
- Pobudza do czujności przed pożądaniem, czyli pożądliwością cielesną.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
- Zabrania nieumiarkowanej zachłanności, rodzącej się z pozbawionej miary żądzy bogactw.
A co dostałaś z tego ??
2010-04-12T22:26:50+02:00
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. -> Bóg mówi nam ,abyśmy całkowicie tylko mu zaufali i nigdy w niego niezwątpiali .
2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie. -> Powinniśmy mieć świadomość , kiedy i gdzie wymawiamy Imię Boga , dlatego przede wszystkim musimy pamiętać ,żeby Imię Boga nie było rzucane na wiatr , nadaremnie .
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. -> Nie powinniśmy w niedziele i święta wykonywać prace niekonieczne i nie uczystniczyć w Eucharystii
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.-> Każdy powinnien szanować swoich rodziców , takich jakich mamy .
5. Nie zabijaj. -> powinniśmy szanować innego człowieka i nigdy nie wolno pozbawiać nam innych życia , bo tylko Bóg może pozbawić człowieka życia
6. Nie cudzołóż. -> Każdy powinnien szanować swoje ciało i swoją czystość .
7. Nie kradnij. -> Nie wolno nam pozzbawiać rzeczy innych ludzi , kiedy na nie pracowali i są ich własnoscia
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.-> Człowiek powinnien szanować innego czlowieka i zając się sobą , a przede wszystkim nie obmawiać
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. -> nie powinniśmy "zalatywać " do osób , którzy są już po sakramencie małzenstwa lub zamierzaja w niego wstąpić
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. -> nie powinnismy brać zeczy swojego bliźniego
5 3 5