Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T23:48:57+02:00
A) P = 2πr² + 2πr*H
P = 2π*(10cm)² + 2π*√
P = 2π*100cm + 20πcm
P = 200πcm + 20πcm
P = 220πcm²
V = πr² * H
V = π(10cm)² * 10cm
V = 100πcm² * 10cm
V = 1000πcm³

b) d = a√2
d = 10√2 cm
r = H = 10√2 cm : 2 = 5√2 cm
l² = (5√2cm)² + (5√2cm)²
l² = 50 cm² + 50 cm²
l² = 100 cm² / √
l = 10 cm
Pcf = πr² + 2πrl
P = π (5√2cm)² + 2π * 5√2cm * 5√2cm
P = 50πcm² + 2π * 50 cm²
P = 50πcm² + 100cm²
P = 150πcm²
V = ⅓πr² * H
V =⅓π(5√2cm)² * 5√2 cm
V =⅓π*50cm² * 5√2 cm
V =⅓π*250√2 cm³
V = 118,3πcm³
1 5 1